Home

Jätelain uudistus 2021

Ymparistoministerio > Jätelain muuto

 1. aari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi
 2. Start studying (1) SOTE-uudistus // (2) Putin tulee Savonlinnaan. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools
 3. Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto
 4. taa. Jos kuljetukset päätyisivät kunnan käsiin, mahtuisi paikkakunnalle vain yksi toimija.

Uudistus (2017) - IMD

 1. Uudistus poliitikko ilmaiset kuvat. Vapaa kaupalliseen käyttöön. Ei ansioksi tarvita. uudistus poliitikko #131749. Kuvia kpl.: 1 Luotu: 2017-01-29 12:02:29
 2. isteriö kilpailutti syksyllä 2015 vaikutusten arvioinnin laadinnan jätelain yksinoikeuksien rajaamisesta. Ministeriön kilpailutuksen voitti Suomen Kuntaliiton omistama FCG Finnish Consulting Group Oy:n vetämä konsortio. Kuntaliitto on ottanut kielteisen kannan hallitusohjelman mukaiseen yksinoikeuksien rajaamiseen.
 3. isteriö Komission ehdotukset kuuden jätealan direktiivin uudistamiseksi
 4. aari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristö
 5. en toi

JÄTELAIN KOKONAISUUDISTUS - PDF Free Downloa

Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö: There are 16 videos about uudistus on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Jätealan yrittäjät sekä Suomen luonnonsuojeluliitto myös väittävät, että jätteiden polttoon kannustavat uudistukset vesittävät tavoitteet jätteen vähentämisestä ja kierrätyksestä. 11 5 Lainsäädäntöön mukaan otettu uusi määritelmä yhdyskuntajäte käsittää asumisessa ja siihen rinnastettavassa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyvät jätteet mukaanlukien haja-asutusalueen sako- ja umpikaivolietteet. Jätesuunnitelman tavoitteena on hyödyntää kaikki maaseudun elinkeinotoiminnassa syntyvä lanta. Tästä määrästä 10 % hyödynnettäisiin maatilojen biokaasulaitoksissa. Samoin haja-asutuksen lietteistä 10 % hyödynnettäisiin energiatuotannossa näissä laitoksissa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uutta kompostointi- tai mädätyskapasiteettia tonnia (Suomen Ympäristö 32/2008). 2.3 Kaatopaikkojen tarve vähenee Kaatopaikat aiheuttavat noin puolet Suomessa syntyvistä metaanipäästöistä (SYKE). Maassamme oli vuonna 2009 noin 400 käytössä olevaa kaatopaikkaa, joista tavanomaiselle jätteelle tarkoitettuja oli 137 kappaletta. Kuntien ylläpitämiä näistä oli 50 (YmVM 23/2010). Biohajoavan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelylle tullaan antamaan valtioneuvoston asetuksella nykyistä huomattavasti ankarampia rajoituksia. Näin saataisiin vähennettyä kasvihuonekaasujen määrää ja jätteistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Rajoituksilla edistettäisiin samalla muiden vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä kierrätystavoitteiden saavuttamista. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteen mukaan kaatopaikoille sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrän odotetaan olevan vuonna 2016 korkeintaan tonnia. Loppusijoitettavan jätteen määrän väheneminen johtaa kaatopaikkojen määrällisen tarpeen laskuun. Tavoitteeksi vuoteen 2016 on asetettu, että kaatopaikkoja tarvittaisiin enää kappaletta (Suomen Ympäristö 32/2008). Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrän vähentämiseksi uudistettiin jäteverolakia. Uusi laki tuli voimaan Kaatopaikkavero nousi tuolloin 30

Jätelain uudistus lisäisi kilpailua - Kierrätysvelvoitteissa Yrittajat

26 20 ovat riippuvaisia valtioneuvoston asetuksella annettavien määrällisten kierrätystavoitteiden tiukkuudesta sekä muista asetuksista. Nykypäivänä EU:n määrittämät kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteet on vielä suhteellisen helppo saavuttaa, mutta ajan myötä tavoitteita tullaan tiukentamaan Tuottajan oikeus järjestää jätehuolto vahvistuu Tuottajalla on uuden lain 47 :n mukaan ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Tällä pykälällä pyritään estämään sellaisten toimijoiden toiminta, jotka keräävät käytöstä poistettuja tuotteita niiden taloudellisen arvon vuoksi ja pääosin alueilta, joilla toiminta on kannattavaa. Jätteiden etusijajärjestyksen mukaisesti pykälässä jätetään kuitenkin toimintamahdollisuus sellaiselle toimijalle, joka kerää käytöstä poistettuja tuotteita uudelleenkäyttöä tai uudelleenkäytön valmistelua varten Vastaanottoa koskevat velvollisuudet lisääntyvät Tuottajan on uuden jätelain 46 :n mukaan järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava aiheutuneista kustannuksista. Lähtökohtana on, että Suomeen luotaisiin koko maan kattava keräysverkosto myös käytöstä poistetuille pakkauksille. Käytettyjen tuotteiden vastaanottopaikat on järjestettävä 49 :n mukaan siten, että palautus onnistuu vaivattomasti ja maksutta. Vastaanottopaikkojen alueittaista määrää määritettäessä tulee ottaa huomioon niihin luovutettavien tuotteiden laji, laatu ja ennakoitu määrä sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Lisäksi tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetus maksutta tuotteen jakelijan vastaanottopaikasta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään mahdollisesti myöhemmin vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä. Tuottaja on 51 :n mukaisesti velvollinen tiedottamaan vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista sekä niissä vastaanotettavista jätteistä ja muista vastaanoton toimivuuden kannalta tarpeellisista asioista. Tiedottaminen on Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Tuotamme jätettä Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 2,4-2,8 miljoonaa tonnia Henkilöä kohden jätettä syntyy noin 500kg vuodessa Tällä hetkellä suurin osa Peruskoulu-uudistus ei kokonaan poistanut rinnakkaiskoulujärjestelmää. Toisella asteella erillinen ammattikoulu ja lukio säilyivät. Vuoden 1971 koulutuskomitea esitti pidennettyä peruskoulua, jonka.. Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Sisältö Ajankohtaiset asiat Lainsäädäntö Jätehuollon lähiajan lainsäädäntömuutokset

Lue Tivin sivuilta tuoreimmat uutiset ja uusimmat artikkelit aiheesta Sote-Uudistus. Tivin sivuilta löydät tuhansia kirjoituksia arkeen ja töihin 36 30 LÄHTEET Ympäristöministeriö Ympäristövaliokunnan mietintö [verkkojulkaisu] Ympäristöministeriö [viitattu ]. Saatavissa: Ympäristöministeriö Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen [verkkojulkaisu]. Ympäristöministeriö [viitattu ]. Saatavissa: Pakkausalan ympäristörekisteri [verkkojulkaisu] PYR Oy. [viitattu ]. Saatavissa: Jäteverolaki 1126/2010. [viitattu ]. Saatavissa Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 15/2006. [verkkojulkaisu]. SYKEra15/2006. [viitattu ] saatavissa: Vantaan Energia. [verkkojulkaisu]. [viitattu ]. Saatavissa: malan_toiminta_lukuina.aspx Kuvio 1. Tilastokeskus. [viitattu ] Saatavissa: Kuvio 3. Jätelaitosyhdistys. [verkkojulkaisu]. [viitattu ]. Saatavissa: Kuvio 4. [verkkojulkaisu]. Ympäristöministeriön raportteja 24/2008. [viitattu ] Saatavissa: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sote on erittäin tarpeellinen, toteaa ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen. Hallituksen esittämässä muodossa pakkoyhtiöittämisineen se.. Tagi - uudistus. Kotimaa • Politiikka. Halla-aholta kritiikkiä hallitukselle: säilöönotto on voimassaolevaa lainsäädäntöä. 31.8.2017 19:11 3 biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen rajoittamisesta. Vuonna 2016 kaatopaikalle saisi sijoittaa enintään 25 % syntyvästä biohajoavasta jätteestä. Suomeen ollaan jo vauhdilla rakentamassa uutta laitoskapasiteettia ja vuoteen 2016 mennessä maassamme poltetaan yhdyskuntajätteitä jo yli miljoona tonnia vuodessa. Avainsanat: jätelain kokonaisuudistus, tuottajavastuu, materiaali- ja energiahyötykäyttö

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

30 Pakkausten kierrätystuloksia Kierrätysaste pakkauksien ja sanomalehtien osalta vuonna 2009 nousi 76,7 %:iin. Kaikkiaan noin tonnista kierrätettiin noin tonnia. Seuraavassa taulukossa (Kuvio 9) on lueteltuna vuoden 2009 kierrätystuloksia eri materiaalien osalta Ruotsissa. Materiaali Määrä markkinoilla (tonnia) Materiaalikierrätykseen (tonnia) Energiahyötykäyttöön Muovipakkaukset (27,0 %) 6227 (3,8 %) Paperipakkaukset (74,2 %) Metallipakkaukset (72,9 %) Lasipakkaukset (90 %) Sanomalehdet (91 %) KUVIO 9. Eri materiaalien kierrätystuloksia Ruotsissa vuonna Muovin käsittely Ruotsissa FTI:n keräämät muovipakkaukset toimitetaan kolmelle eri yritykselle Swerec AB:lle, Alba:lle ja saksalaiselle Vogts yhtiölle. Swerec AB:n kerrotaan ottaneen käyttöön uuden laitoksen, joka on jo toiminnassa, mutta ei vielä täydellä kapasiteetilla tarvittavien säätöjen vuoksi. Vuoden 2010 lopulla yhtiön arvioidaan pystyneen noin %:n materiaalihyödyntämiseen. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan laitoksen hyötysuhteen kerrotaan nousevan jopa 80 %:iin. Virastolta tärkeä vinkki - uudistus 2017. Viestintävirasto muistuttaa, että antenniverkon lähetystekniikka uudistuus vuonna 2017.Kuva: Uusi Suomi Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Заклинание (2017) — смотреть онлайн — КиноПоис

 1. I have a Resharper 9x license and it is only compatible up to MS VS Community 2015 edition. I tried to download the 2015 version from Microsoft but their website stubbornly wants me to have 2017, only
 2. VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte
 3. aari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden
 4. ..joulukuu 2017 marraskuu 2017 lokakuu
 5. Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys
 6. 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Talousvieras Risto Kauppila: Kouvolalainen - Kouvolan Sanoma

SOTE-uudistus muuttaa terveydenhuollon rakenteita ja toimijoiden suhteita. Niiden yhteispeli ei saa häiriintyä, etteivät loistavat hoitotulokset ala himmetä Download LedEdit 2014 2016 2017 2018 Software. Here are the set of LedEdit software which is used to program Pixel LED controllers. Please check out these tutorials before you proceed. Ympäristöministeriön elokuussa asettama työryhmä valmistelee yhdyskuntien jätehuollon vastuunjakoa koskevaa uudistusta sekä selvittää jätelain ja hankintalain yhteensovittamista.19 13 KUVIO 4. Jätehierarkia (Ymra 24/2008) Uutena elementtinä jätehierarkiassa korostetaan kohtaa numero 2 eli uudelleenkäytön valmistelua.tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että jo esimerkiksi pakkausta suunniteltaessa otettaisiin huomioon mahdollisuus käyttää pakkaus uudelleen vaikka useampaankin kertaan ennen muuta hyötykäyttöä. Käytössä ollut esine esim. pakkaus puhdistetaan käytön jälkeen ja palautetaan sellaisenaan kiertoon uudelleenkäyttöä varten. 3.3 Jätealan valvonta lisääntyy ja tehostuu Valvonnan tehostamiseksi uudessa jätelaissa jätteitä ja jätehuoltoa koskeva kirjanpitovelvollisuus laajentuu ja täsmentyy. Sillä pyritään ohjaamaan toimijoita seuraamaan jätteen määrän kehitystä ja jätehuollon järjestämistä sekä parantamaan viranomaisen velvollisuutta valvoa lainmukaisuutta. Uusia kirjanpitovelvollisia ovat vaarallisten jätteiden kuljettajat ja kerääjät sekä eräät jätteen tuottajat. Uuden jätelain 121 :n mukaan velvollisuutta pitää siirtoasiakirjaa myös ajossa mukana laajennettiin koskemaan sako- ja umpikaivolietteitä, rasvan- ja hiekanerotuskaivojen lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä pilaantuneita maa-aineksia. Velvollisuudella pyritään

Uneton48 - UUDISTUS (2017) - YouTub

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin 5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA JA TAVOITTEET Yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet Kaatopaikkojen tarve vähenee Jätteen energiahyödyntäminen lisääntyy Jätteen rinnakkaispoltton hankaluudet Energiahyödyntämisen edut ja haitat 8 3 JÄTELAIN UUDISTUS Jätteen määritelmä tarkentuu Jätehierarkia lain keskeiseksi periaatteeksi Jätealan valvonta lisääntyy ja tehostuu Tuottajavastuuseen liittyvä lainsäädäntö uudistuu 14 4 TUOTTAJAVASTUUN LAAJENTUMINEN/KEHITTYMINEN Pakkauksia koskevan tuottajavastuun velvoitteet Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten tuottajayhteisöt Tuottajien uudistetut oikeudet, vastuut ja velvollisuudet Tuottajan oikeus järjestää jätehuolto vahvistuu Vastaanottoa koskevat velvollisuudet lisääntyvät Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuutta täsmennetään Valvonnan tehostamiseksi laiminlyöntimaksu 21 5 RUOTSIN KOKEMUKSIA TUOTTAVASTUUSTA Tuottajavastuu velvoittaa kaikkia Pakkausten keräys ja kierrätys Pakkausten kierrätystuloksia Muovin käsittely Ruotsissa 24 6 JÄTELAIN UUDISTUKSEN ONGELMAKOHTIA Pakkausalan kritiikki tuottajavastuun uudistuksesta 26 7 JOHTOPÄÄTELMIÄ JA YHTEENVETO 28 LÄHTEET 30

Jätealan yrittäjät pelkäävät jätelain uudistusta - Taloussanomat

Posty: 2,308 - zobacz zdjęcia i filmy z hasztagiem uudistus na Instagramie #uudistus | 25.9K people have watched this. Watch short videos about #uudistus on TikTok. #uudistus. 25.9K views Триллер, фэнтези. Режиссер: Миранда Харкорт, Стюарт МакКензи. В ролях: Тимоти Сполл, Мелани Лински, Люси Лоулесс и др. Шестнадцатилетняя Лора живёт со своей матерью и младшим братом Джако в трущобах, на задворках у полуразрушенной церкви в Новой Зеландии 17.2.2015. Yksi vihollinen - globalistit! 9.8.2017. Vastarintaliike pähkinänkuoressa Alan työnantajaliitto uskoo jätelain uudistuksen parantavan mahdollisuuksia saavuttaa Jätelain muutos on tärkeä päänavaus kierrätyksen ja kilpailun edistämiselle, Rauhamäki toteaa

Video: Jätelain uudistus voi uhata kierrätystä - Savon Sanoma

How to get through a nasty blocking issue of the Windows 10 SDK package setup that could prevent Visual Studio 2017 from install or update properly 27 21 tarvittaessa järjestettävä yhdessä kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden kanssa. Tiedotuksesta on toimitettava selvitys Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain. Etusijajärjestyksen noudattamiseksi ja uudelleenkäytön edistämiseksi tuottajan vastuuseen kuuluu 51 :n mukaan, että käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanotto järjestetään siten, että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat tarpeen mukaan pidetään erillään tai erotellaan. Tuotteiden ja niiden osien uudelleenkäyttöä on pyrittävä edistämään myös muilla tavoin Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuutta täsmennetään Uuden jätelain 54 :ssä täsmennetään nykyisen jätelain 18 f :ä tiedonantovelvollisuudesta. Tuottajan velvollisuuteen kuuluu 54 :n mukaan tuotetyypeittäin pidettävä kirjanpito markkinoille saattamistaan tuotteista ja vastaanottamistaan käytöstä poistettujen tuotteiden sekä niistä syntyneiden jätteiden lajista, laadusta ja määrästä. Kirjanpitoon on tarvittaessa eriteltävä toimituskohteittain uudelleenkäyttöön, uudelleenkäytön valmisteluun, kierrätykseen, muuhun hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn toimitetut tuotteet ja jätteet. Edelleen 54 :n mukaisesti tuottajan on toimitettava vuosittain tiivistelmä kirjattavista tiedoista Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tuottajan kannalta kokonaan uusi asia on 55 :n velvollisuus ilmoittaa jakelijalle kuulumisestaan tuottajarekisteriin. Tällä pykälällä pyritään tehostamaan tuottajavastuusäännösten toimeenpanoa ja ehkäisemään niin sanottua vapaamatkustusta. Vapaamatkustajalla tarkoitetaan tuottajavastuuvelvoitteensa laiminlyönyttä yritystä Valvonnan tehostamiseksi laiminlyöntimaksu Uudessa laissa tarkoitettu tuottaja tai tuottajayhteisö velvoitetaan lain 101 :n mukaan tekemään hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Selkeissä Eva Braun haaveili Hollywoodista ja avioliitosta Hitlerin kanssa - Hän sai toisen, päivän ajaksi. 12.11.2017. Kotimaa Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto 2 Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologia TORPPALA, OLLI: Jätelain kokonaisuudistus Yhdyskuntajätteen materiaali- ja energiahyötykäytön näkökohtia Suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyö, 29 sivua, 4 liitesivua Kevät 2011 TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä käsitellään jätelain kokonaisuudistuksen tuomia merkittävimpiä muutoksia jätelakiin ja erityisesti tuottajien vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä lain vaikutuksia käytännön toimiin. Työssä tarkastellaan myös materiaali- ja energiahyötykäytön nykytilaa sekä tulevaisuutta maassamme. Tuottajavastuujärjestelmä tuli mukaan kansalliseen lainsäädäntöömme liittyessämme EU:iin. Tämän jälkeen jätelainsäädäntöämme on jouduttu muuttamaan parikymmentä kertaa EU:n säädöksien sisällyttämiseksi lakiin. Muutosten kohteena ovat olleet erityisesti tuottajavastuuseen liittyvät säädökset. Tämä on johtanut jätelain pirstoutumiseen ja lakiuudistus on jo tämä huomioonottaen perusteltua tehdä. Samalla lakiin sisällytetään uusimmat EU:n säädökset, joiden piti olla mukana lainsäädännössämme jo vuoden 2010 lopulla. Suurin sisällöllinen muutos lakiuudistuksessa koskee tuottajavastuuta. Pakkauksia koskeva tuottajavastuu muuttuu osittaisesta täydeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pakkausalan tuottajat ovat vastuussa myös yksityisten kuluttajien pakkausjätteistä. Pakkausalan velvollisuuksiin ei kuitenkaan edelleenkään kuulu järjestää käytettyjen pakkauksien keräystä kiinteistökohtaisesti, vaan tarkoitus on luoda maankattava keräysverkosto, johon kuluttajilla on mahdollisuus vaivattomasti palauttaa käytetyt pakkaukset. Tulevaisuudessa keräysjärjestelmään otetaan mahdollisesti mukaan myös muovipakkauksien keräys, kuten Ruotsissa tehtiin jo vuonna Tämä ei ole kuitenkaan vielä varmaa, koska materiaalikohtaisia hyötykäyttötavoitteita ei ole kirjattu lakipykäliin kuten ennen, vaan ne asetetaan erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Tämän asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan uuden jätelain kanssa. Kierrätyksen tulevaisuus on lisäksi riippuvainen asetuksien tiukkuudesta. Tähän saakka tavoitteet ovat olleet suhteellisen helppoja toteuttaa ja joidenkin jakeiden osalta tulokset ovat ylittäneet kierrätystavoitteet kirkkaasti. EU:n kierrätystavoitteet tulevat kuitenkin kiristymään tulevaisuudessa ja sen vuoksi kansalliset kierrätystavoitteidemme tulisi olla riittävän kunnianhimoisia. Jätteensynnyn ehkäisemisen ja kierrätyksen lisäämisen ohella Suomessa pyritään lisäämään valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti jätteenpolttoa huomattavasti lähivuosina. Taustalla on EU:n direktiivien mukainen suunnitelma

Rauman Seudun Jätehuoltolaitos - Posts Faceboo

Lajitteletko jo biojätteet? Pian on pakko - jätelain uudistus tuo paljon

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015 Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.17 11 Pykälän 3. momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sivutuotteeksi luokittelun edellytyksistä sivutuotteittain eriteltyinä. Uuden jätelain 5 :n 4. momentti sisältää lisäksi 5-kohtaisen luettelon, milloin jäte ei ole enää jätettä. Tässäkin tapauksessa pykälään on kirjattu erikseen momentti valtioneuvoston oikeudesta säätää asetuksella tarkemmista säännöksistä. Säätäminen kohdistuu tällöin jätelajeihin. Tarkempia säännöksiä jätteeksi luokittelun muuttumisesta voidaan asettaa aineelle tai esineelle, jos: 1) se on läpikäynyt hyödyntämistoimen; 2) sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti; 3) sillä on markkinat tai kysyntää; 4) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen; ja 5) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tarkempia säännöksiä voidaan antaa myös aineessa tai esineessä sallituista haittaaineiden pitoisuuksista ja liukoisuuksista, aineen tai esineen käyttöä koskevista teknisistä vaatimuksista sekä muista vastaavista seikoista. Uuden jätelain 5 on kokonaisuudessaan liitteenä tämän opinnäytetyön lopussa (Liite 2). Jätteen määritelmää selkeyttävän pykälän lisäksi uuden jätelain 6 käsittelee lain muita keskeisiä määritelmiä. Ne on pyritty tekemään mahdollisimman yhdenmukaisiksi EU:n vastaavien määritelmien kanssa. Tärkeimpiä määritelmiä tämän työn kannalta ovat: yhdyskuntajäte, uudelleenkäytön valmistelu, jätteen kierrätys ja jätteen hyödyntäminen. Laissa tarkoitetaan: 1) yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa,vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palveluja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä; 2) uudelleenkäytön valmistelulla jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaamiseksi toteutettavaa toimintaa, jolla Sote-uudistus on vielä ideatasolla järkevän ja kokeiltavan rajoilla. Maakuntauudistus ja soten nykytoteutukset taas yhtä suurta puhallusta. Isojen poikien ja tyttöjen tulonsiirtoa

Aikeissa ostaa uusi töllö alennusmyynnistä? Virastolta Uusi Suom

 1. 1.1.2020 voimaan tullut jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta
 2. ta uudella laitteistolla
 3. Tempo unknown for Uudistus by Eturivi. Uudistus Eturivi. Unknown Submit Tempo. Ylhäisten kastien kelvottomat jälkeläiset
 4. Stream millions of tracks and playlists tagged uudistus from desktop or your mobile device

Need to translate uudistus from Finnish? Here are 4 possible meanings. English Translation. reform. More meanings for uudistus Uudistusten merkitys alueellisesti KOKOEKO-seminaari Jätelaki ja jätevesiasetus muuttuu ylittyvätkö valvonnan edellytykset? Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus Yleistä Lakiehdotuksen perustelut Ympäristöministeriön mukaan uudistus on tarpeellinen, sillä jätepalvelutarjonnan puutetta on muuten vaikea havaita. Muutos edellyttää, että jätteen haltija etsii tietoalustasta markkinaehtoista palvelua.. Publicado el 17 de ene. de 2017. Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 2. 19.1.2017 2 Maakunta-sote prosessin pääaikataulu Maakunta- ja sote- järjestämis- uudistus- HE..

Säteilylainsäädännön uudistus. Säteilylainsäädäntö uudistuu. EU:n vuonna 2013 uudistaman Säteilylainsäädännön uudistus koskee säteilylakia, asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK).. Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys – Selvityksen mukaan muutoksen seurauksena syntyy todennäköisesti kilpailua palveluntarjonnassa ja tätä kautta uusia palvelukonsepteja ja innovaatioita, Rauhamäki sanoo. JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto Jätelain uudistus ja Westenergyn jätevoimalan käynnistyminen vaikuttivat Vestian palvelukokonaisuuteen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää muutokset ja käsitellä niitä..

Katso Finder.fi:stä yhtiön Eikkulan Uudistus Oy (1011893-4) yritystiedot, päättäjät, työntekijämäärä ja taloustiedot, kuten liikevaihto ja tulos 12 6 :sta/tonni 40 /tonni. Vero nousee jäteverolain (1126/2010) 5 :n mukaan 50 :n/tonni vuoden 2013 alusta lähtien. Jäteverolakia käytetään ohjaamaan jätettä hyötykäyttöön. (Finlex 2011). 2.4 Jätteen energiahyödyntäminen lisääntyy Jätteen poltto ei ole ollut maassamme kovin suosittua viime vuosikymmeninä luvuilla tekniikka ei ollut vielä tarpeeksi kehittynyttä ja laitokset saastuttivat pahoin ympäristöä. Tekniikka kehittyi huimasti 80-luvulla, mutta ihmisten kielteiset asenteet osaltaan vaikuttivat siihen, että jätteenpolton suosio ei vieläkään ole maassamme merkittävästi lisääntynyt. Lisäksi jätteiden toimittaminen kaatopaikoille on ollut aina suhteellisen edullinen ja helppo ratkaisu. Negatiiviset asenteet heijastuvat vielä nykyäänkin haettaessa uudelle jätteenpolttolaitokselle ympäristölupia. Polttolaitoshankkeiden ympäristölupaprosessit pitkittyvät usein merkittävästi lukuisten valitusten vuoksi. Suomessa on ollut ainoastaan yksi pitempään käynnissä ollut jätteiden massapolttolaitos Turussa. Laitos aloitti toimintansa vuonna 1975 ja on polttanut seudulta kerättyä sekajätettä noin tonnia vuosittain. Orikedon laitoksen ympäristölupa päättyy vuoden 2014 lopulla ja laitosta korvaamaan on suunnitteltu kapasiteetiltaa kolme kertaa suurempi laitos. Valitusten vuoksi uusi laitos ei saanut ympäristölupaa samalle paikalle, jossa nykyinen laitos sijaitsee. Turun jätevoimalan lisäksi Suomeen on rakennettu nykyaikaiset jätevoimalaitokset Kotkaan ja Riihimäelle. Rakenteilla olevia jätteen massapolttoon suunniteltuja laitoksia on Oulussa, Vantaalla, Riihimäellä ja Mustasaaressa. Näiden lisäksi Lahtessa on aloitettu, kapasiteetiltaan noin tonnia vuodessa käyttävän, kaasutustekniikkaan perustuvan laitoksen rakentaminen. Suunnitteluvaiheessa olevia laitoksia on myös muutama. Seuraavassa kartassa on esitetty käytössä ja suunnitteilla olevat jätteenpolttolaitokset sekä rinnakkaispolttolaitokset (Kuvio 3).

Säteilylainsäädännön uudistus - STU

24 18 ole minkään materiaalin kohdalta tiukempia kuin EU:n tavoitteet edellyttävät. Diagrammista on myös luettavissa, että tiettyjen materiaalien osalta Suomessa on ylitetty kirkkaasti asetetut hyötykäyttötavoitteet. Kuitenkin esim. muovimateriaalien kierrättämisessä voisi olla kehittämisen varaa paljonkin. KUVIO 6. Hyötykäyttötavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2008 (PYR OY) Pakkausten tuottajayhteisöt Tuottajayhteisöjen perustajana ja usein myös osakkaana on koko pakkausketju: pakkausteollisuus, pakkaava teollisuus, maahantuojat ja kauppa sekä pakkausraaka-aineen valmistajat ja pakkausjätteiden hyötykäyttäjät. Tuottajayhteisöt ovat lain edellyttämiä oikeustoimikelpoisia ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä. Niiden tehtävä on organisoida pakkausten hyötykäyttö siten, että Suomi saavuttaa ne hyötykäyttötavoitteet, jotka EU:n kanssa on sovittu. Jokaiselle pakkausmateriaalille on oma tuottajayhteisönsä ja niiden toiminta rahoitetaan materiaalikohtaisilla hyötykäyttömaksuilla. Seuraavassa taulukossa esitetään Suomessa toimivat pakkausalan tuottajayhteisöt ja niiden materiaalivastuualue (Kuvio 7). Tähdellä merkitty Suomen Kuitukierrätys Oy on entisten tuottajayhteisöiden Suomen Kuluttajakuitu ry:n, Suomen NP-kierrätys Oy:n ja Suomen Aaltopahviyhdistys ry:n perustama uusi22 16 ajoneuvojen renkaita ja paperituotteita. Näiden lisäksi myös sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulivat kuulumaan tuottajavastuun piiriin. Vuonna 2008 tuottajavastuuta laajennettiin lailla jätelain muuttamisesta (277/2008) koskemaan akkuja ja paristoja. Myös sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, ajoneuvoissa tai muissa tuotteissa olevat paristot ja akut saatettiin tuottajavastuun alaiseksi. 4.1 Pakkauksia koskevan tuottajavastuun velvoitteet Nykyisen jätelain mukaan tuotteitaan pakkaava tai pakattuja tuotteita maahantuova yritys on velvollinen huolehtimaan pakkausten hyötykäytöstä. Laki koskee kuitenkin ainoastaan liikevaihdoltaan yli 1 M :n yrityksiä. Laki perustuu EU:n pakkausdirektiiviin. Pakkausten hyötykäyttöä ovat niiden uudelleenkäyttö sellaisenaan, käyttö materiaalina esim. uusiin pakkauksiin tai pakkausmateriaalin polttaminen energiaksi. Hyötykäyttöä varten yrityksen pitäisi tietää, mihin pakkaukset ovat menneet, sekä järjestää niiden keräys. Lisäksi laki velvoittaa raportoimaan viranomaisille markkinoille laskettujen tuotteiden määrät ja lajit sekä selvitys siitä, miten hyötykäyttö on järjestetty. Lakisääteisiin ilmoitusvelvollisuuksiin kuuluvat myös tiedot pakkausjätteen vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta.yhtälö on yksittäiselle yritykselle käytännössä lähes mahdoton toteuttaa, tai ainakin se tulisi taloudellisesti erittäin kalliiksi. Asian ratkaisuksi Suomeen perustettiin lain edellyttämät pakkausalan ympäristörekisteri ja tuottajayhteisöt Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy PYR Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. Sen tehtävänä on ylläpitää rekisteriä yrityksistä, jotka ovat täyttäneet tuottajavastuuta koskevat velvollisuutensa liittymällä siihen. Muita tehtäviä ovat hyötykäyttömaksujen kerääminen siihen liittyneiltä yrityksiltä ja Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että jatkossa vain asumisessa syntyvä jäte jää kunnan vastuulle, kun taas kaikki yritysten ja julkisten laitosten jätteet siirtyisivät vapaille markkinoille. Talousvieras Risto Kauppila: Kouvolalainen Hyötypaperi on kasvanut hurjaa tahtia 2010-luvulla — jätelain uudistus saattaa avata alan liiketoimintaa. Kierrätysyhtiö Hyötypaperin liikevaihdosta yli..

Режиссер: Людовик Бернард. В ролях: Ахмед Силла, Алис Белаиди, Кевин Рази и др Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Sosiaaliturvan uudistus (sotu-uudistus) tai sosiaaliturvan kokonaisuudistus on kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen aloittaneen hallituksen suuri uudistus sosiaaliturvaan. Mediassa uudistusta on kuvailtu jättimäiseksi. Sosiaaliturvan uudistusta ajaa työn luonteen muuttuminen Jätelain uudistus huolestuttaa yrittäjäjärjestöjä • Jätelain uudistus on jaettu kahteen vaiheeseen: • 1. vaihe: HE 195/2017 • 2. vaihe: Luodaan sähköinen jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikka. sekä täsmennetään kunnallisen jätehuollon..

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan valtuutettu edustaja OHJE Suomen jätelainsäädännön mukainen toimintamalli Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tuottajan määritelmä 3. Valtuutettu edustaja 3.1. Pakollinen - Jos pitää tehdä pitkäaikaiset sopimukset toimituksista polttolaitoksiin, onko intresseissä laittaa kierrätettävää jätettä poltettavaksi, Rytkönen kysyy. LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F Read stories about Uudistus on Medium. Discover smart, unique perspectives on Uudistus and the topics that matter most to you like apisuomi, avoin rajapinta, palveluväylä, and uutiset

JURISTIN PUHEENVUORO MUUTTUVASTA JÄTELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Asianajaja, varatuomari Annukka Lagerstam Asianajotoimisto Merkurius Oy Tuottajavastuuiltapäivä 1.11.2018 MERKURIUS PÄHKINÄNKUORESSA FOKUS Merkuriuksen - Yritykset saisivat käytännössä hoitaa vain teollisuuden jätteitä. Pienemmillä paikkakunnilla yritysjätteen volyymi ei riittäisi kannattavaan liiketoimintaan, sanoo Ympäristöyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Pirjo Rytkönen iisalmelaisesta Kiinteistöhuolto Rytkösestä.

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

14 8 Pohjakuonat on tarkoitus läjittää Ämmässuon kaatopaikalle. Vaihtoehtoisesti tuhkaa voidaan käyttää myös maanrakennus aineena. Reaktiotuotteet viedään Riihimäelle Ekokemin käsiteltäväksi (Vantaan Energia). 2.5 Jätteen rinnakkaispoltton hankaluudet Perinteisempi tapa jätteen energiahyödyntämiselle on ollut polttaa jätteestä valmistettua REF kierrätyspolttoainetta rinnakkaispolttoaineena. Tavallisesti tällaisessa voimalaitoksessa on poltettu pääpolttoaineena metsäteollisuuden sivutuotteita kuorta ja puuhaketta, tai turvetta. Vuoteen 2002 asti polttoa ohjasi asetus jätteenpoltosta (626/1994). Siinä säädettiin tiukat päästörajat ja mittausvelvoitteet toiminnalle. Asetus ei koskenut kuitenkaan koskenut laitoksia jotka käyttivät polttoaineenaan enintään 30 % jätettä. Tuolloin maassamme oli noin 40 rinnakkaispolttolaitosta. (SYKEra 15/2006). EU:n jätteenpolttodirektiivin uudet määräykset saatettiin voimaan valtioneuvoston asetuksella (362/2003). Asetus tuli voimaan vanhoille laitoksille Sen mukaan jätteen rinnakkaispolttoa koskevat samat päästörajat kuin muitakin jätteenpolttolaitoksia. Monessa rinnakkaispolttolaitoksessa olisi jouduttu investoimaan kalliiden mittauslaitteiden lisäksi todennäköisesti myös savukaasujen puhdistuslaitteistoihin. Asetuksen seurauksena suurin osa yhdyskuntajäteperäistä polttoainetta käyttäneistä laitoksista lopetti kierrätyspolttoaineen käytön. 2.6 Energiahyödyntämisen edut ja haitat Yhdyskuntajätteen ohjaaminen polttoon vähentää jätteen loppusijoitusta kaatopaikoille. Tämä vaikuttaa vähentävästi kaatopaikoilla biohajoavista aineista syntyvien kasvihuonekaasujen määrään. EU:n direktiivien mukaan rakennetut kaatopaikat ovat myös kalliita, joten polttoon ohjauksella voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä. Samalla saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä. Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö On This Page What was the 2017-2018 flu season like? When did the 2017-2018 flu season peak Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Uudistus on vasta käytössä muutamissa maissa ja vain iOS-käyttöjärjestelmällä. Profiilikuviin tulee myös toinen uudistus. Vastaisuudessa profiilikuvan voi esimerkiksi ajastaa vaihtumaan vaikkapa.. – On tärkeää, että mahdolliset vaikutukset tulevat arvioiduksi objektiivisesti eri näkökulmista. Jätelain muutos on tärkeä päänavaus kierrätyksen ja kilpailun edistämiselle, Rauhamäki toteaa. Год выпуска: 2017 Жанр: 2dcg, adventure, corruption, female protagonist, oral sex, dating sim, rpg, cosplay, exhibitionism Скриншоты. Скачать Dilmur v.0.1 (2017) -Rus/Eng- PC через торрент Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija 34 28 7 JOHTOPÄÄTELMIÄ JA YHTEENVETO Jäteala ja sitä koskeva lainsäädäntö ovat kehittyneet maassamme huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. EU:iin liittymisen jälkeen kansallinen jätelainsäädäntömme on ollut vuosien varrella jatkuvassa muutoksessa. Vuonna 1994 voimaantullutta jätelakiamme on muutettu parikymmentä kertaa vastaamaan EU:n säädöksiä. Muutokset ovat kohdistuneet erityisesti tuottajavastuuta koskeviin yksityiskohtiin. Tämä on osaltaan johtanut lain pirstoutumiseen ja alkuperäisen rakenteen rikkoutumiseen. Jätelain uudistus on tarpeen jätelain selkiyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi sekä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Lain keskeiset periaatteet säilyvät pääosin muuttumattomina. Uudessa laissa kuitenkin korostetaan näkyvästi jätteensynnyn ehkäisyä moneen eri otteeseen. Uuteen lakiin on asetettu erikseen 8, joka määrittelee jätealan toiminnassa ja politiikassa käytettävän etusijajärjestyksen. Jätteensynnyn ehkäisy asetetaan tärkeimmäksi yleiseksi periaatteksi kaikessa toiminnassa. Jätehierarkiassa toiseksi korkeimpana periaatteena on uudelleenkäytön valmistelu. Tämä periaate tulisi ottaa huomioon jo valmistettaessa esineitä ja asioita. Tuotteiden ja niiden osien tulisi olla kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä. Mielestäni nämä periaatteiden korostukset ovat hieno asia otettavaksi mukaan lainsäädäntöön. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten hyvin ne toimivat käytännössä massatuotantoon ja - kulutukseen perustuvassa markkinatalousyhteiskunnassamme. Pakkauksia koskeva tuottajavastuu oli ensimmäinen askel tuottajavastuujärjestelmässämme. Järjestelmä on lisännyt kierrätystä ja alan liiketoimintaa sekä uusia innovaatioita alalla huomattavasti. Pakkauksien tuottajavastuu sekä muut tuottajavastuujärjestelmät ovat toimineet tilastojen ja alan ammattilaisten lausuntojen mukaan hyvin maassamme. Jätelain uudistuksen myötä alalla olevia vastuita ja velvollisuuksia tiukennetaan sekä mukaan otetaan uusi sanktiojärjestelmä, jolla ehkäistään niinsanottua vapaamatkustusta sekä edistetään lain noudattamista. Tämä tekee kilpailun tasapuolisemmaksi ja vähentää todennäköisesti lakivelvoitteiden kiertämistä.

8 2 Jätelain uudistuksen suurin sisällöllinen muutos koskee tuottajavastuuta. Tuottajia koskevia vastuita ja velvollisuuksia täsmennetään tuntuvasti. Tuottajavastuuta yhtenäistetään nykyisestä osittaisesta tuottajavastuusta täydeksi. Tällöin tuottajat vastaavat kaikesta markkinoille saattamiensa materiaalien jätehuollosta. Käytännössä tämä tarkoittaa pakkauksia koskevan tuottajavastuun laajentumista kuluttajapakkauksiin. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan lähemmin tuottajavastuun toimintaa nykyisessä ja tulevaisuuden jätehuollossa sekä jätelain muutoksen aiheuttamaa kritiikkiä. Tältä osin aineistona on pakkausalan ympäristörekisterin toimitusjohtajalta saatua sähköistä materiaalia ja sähköpostitse käytyjä keskusteluja. Lakiuudistuksen osalta aineistona käytetään pääosin ympäristöhallinnon ylläpitäpitämiltä verkkosivuilta saatua aineistoa. Jätelain kokonaisuudistuksessa uudistettiin jätelaki sekä tehtiin useita pienempiä, lähinnä teknisluontoisia muutoksia muihin lakeihin. Tämän työn osalta oleellisimmat muutokset tehtiin kuitenkin jätelakiin ja näinollen ulkopuolelle rajataan muihin lakeihin tehdyt muutokset. Jätelain uudistuksen kanssa samaan aikaan aloitettiin jäteverolain uudistus. Se sai lainvoiman vuoden 2011 tammikuussa ja on jätepolitiikan oleellinen ohjauskeino ja mainitaan tässä työssä, mutta sen tarkempi käsittely rajataan muutoin tämän työn ulkopuolelle. Tuottajavastuujärjestelmää verrataan Ruotsissa toimivaan vastaavaan järjestelmään. Mielenkiitoiseksi vertailun tekee se, että tuottajavastuujärjestelmät ovat EU:n myötä tulleet molempiin maihin lähes samanaikaisesti ja maantieteelliset sekä ilmastolliset olosuhteet ovat vastaavanlaiset. KULTTUURIVOS-UUDISTUS. Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta vuosina 2016-2017. Uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden.. Katsastuslainsäädännön uudistus käynnistyy Tiedote 12.07.2016 09.11 fi sv en Suomi alkaa... Tarkoituksena on että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2017 29.05.2017 13:47. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallitus tarkasteli kokouksessaan Olet tässä Media HAMKin hallitus 29.5.2017: laadunhallinnan uudistus edennyt systemaattisesti Finna-arvio. (0). Jätelain uudistus ja tuottajavastuu. DESC SOURCE. Artikkeli

HE 195/2017 - Hallituksen esitykset - FINLE

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future Lataa upeita ilmaisia kuvia aiheesta Uudistus. Vapaaseen kaupalliseen käyttöön ✓ Nimeämistä ei edellytetä ✓. 33 Ilmaisia valokuvia aiheesta Uudistus. 74 60 12 35 29 Jätteenpoltto lisääntyy lähitulevaisuudessa maassamme, mikä on tietysti hyvä siinä mielessä, että jätemateriaaleja polttamalla vähennetään hieman fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sen lisäksi biohajoavat aineet palavat energiaksi, eivätkä makaa kaatopaikan penkassa tuottamassa voimakasta kasvihuonekaasua metaania.uhkana on kuitenkin, että roskista saattaa tulla liian arvokasta materiaalia kierrätettäväksi, kun jätelaitokset hamuavat parhaan käyttökelpoisen materiaalin uuneihinsa muutettavaksi kuonaksi ja maantäyttöaineeksi. Jätelain kokonaisuudistus on mittava paketti ja sen valmistelu kesti noin 2,5 vuotta. Lakiuudistus hyväksyttiin maaliskuussa 2011 ja se odottaa edelleen eduskunnan vahvistusta. Uusi laki saa lainvoiman vuoden kuluttua sen vahvistamisesta. EU:n asettamat säädökset olisi pitänyt saattaa lainsäädäntöömme jo vuoden 2010 lopulla. Aikataulusta viivästyminen siirtää uusien tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettäviä prosesseja. Uudessa jätelaissa on asetettu lisäksi moneen pykälään momentti valtioneuvoston oikeudesta säätää asetuksella tarvittavia ehtoja ja tavoitteita. Valtioneuvoston asetus on tarkoitus saattaa voimaan samaan aikaan uuden jätelain kanssa. Uusilla asetuksilla säädetään mm. prosentuaalisista kierrätystavoitteista eri materiaaleille. Asetusten kohdalleen hiomisessa saattaa kulua vielä 2-3 vuotta niiden voimaantulosta. Mielestäni kierrätystä ja uudelleen käyttöä ajatellen jätelaki asetuksineen ja konkreettisine tavoitteineen olisi pitänyt saattaa voimaan ennen massiivisten jätevoimalahankkeiden aloittamista.

Jätelain uudistus viivästyy - kierrätyspisteiden määrä hiertää yhä HS

Jätelakia on hallitusohjelman mukaan tarkoitus muuttaa rajaamalla kuntien vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyviin jätteisiin. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n tilaaman arvioinnin mukaan jätelain muutos parantaa Suomen mahdollisuuksia saavuttaa asetettavat kierrätysvelvoitteet ja lisää kilpailua jätehuollossa.32 26 uudelleenkäytölle. Silloin käsittelyssä ollut jätelaki ei sitä tehnyt (Suomen luonnonsuojeluliitto). Edellisessä kappaleessa mainitun kaltaiset ongelmat liittyvät luonnonsuojeluliiton mukaan myös ruoan tuotantoon ja markkinoihin. Luonnonsuojeluliitosta ehdotetaan, että esim. kaupoista ja julkishallinnon ruokaloista jätteeksi päätyvälle ruoalle tulisi asettaa määrälliset rajat. Tällä tavoin olisi mahdollista säästää huomattavia summia rahaa ja vähentää merkittävästi haaskuusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. SLL:n mukaan lakia valmistelleelle työryhmälle tai kansanedustajille ei ole tarjottu tietoa jätteiden synnyn ehkäisyn taloudellisista ja ympäristövaikutuksista (Suomen luonnonsuojeluliitto). Etusijajärjestyksen ensimmäisen kohdan, siis jätepoliitiikan keskeisimmän tavoitteen eli jätteen määrän vähentämisen toteuttaminen on todella haastavaa. Sama ongelma koskee myös pääosin hyvin toiminutta tuottajavastuujärjestelmää, jota pidetään myös jätteen synnyn ehkäisyn kannalta merkittävänä. Hyvin toimiva tuottajavastuujärjestelmä ohjaa kyllä materiaaleja tehokkaasti etusijajärjestyksen mukaisesti, mutta toiminta keskittyy pääosin jo syntyneen jätteen hyötykäyttöön. Tuottajiin kohdistettuja velvollisuuksia täsmennettiin tuntuvasti ja tämä varmasti osaltaan lisää materiaalien hyödyntämisastetta. Asia riippuu kuitenkin vielä myöhemmin annettavien valtioneuvoston asetuksien tiukkuudesta materiaalien hyötykäyttöä kohtaan. 6.1 Pakkausalan kritiikki tuottajavastuun uudistuksesta Pakkausala on kritisoinut voimakkaasti uutta tuottajavastuulakia. Pakkausalan toimitusjohtajan mukaan pakkausten tuottajavastuu käsittää nykyiselläänkin kaikki pakkaukset, joita pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat saattavat markkinoille tuotteidensa mukana. Suomessa on siis perinteisesti käsitelty pakkauksia kokonaisuutena eli kierrätysprosesseissa ei erotella pakkauksia kuluttaja-, teollisuus-, tai kuljetuspakkauksiin. Prosessointi tapahtuu materiaaleittain, riippumatta siitä, minkälaisia pakkauksia ne ovat olleet. Tuottajat

Otsikko: Hyvä uudistus. Kuvaus: Tätä uudistusta on odotettu! 02.04.2017 10:20. <Lecimx> On se surkiaa jos ei kehtaa myöntää. Mitä hävettävää siinä on Jätelaki - pääpiirteitä Johtava lakimies Satu Lyytikäinen, UUDELY Lain tarkoitus 1 ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle vähentää jätteen määrää ja Valmisteilla oleva sote-uudistus tulee siirtämään Vaalan seurakunnan Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan. - Jos sote-uudistus tulee vuoden 2019 alusta, muuttuvat hiippakuntarajat..

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys 31 25 6 JÄTELAIN UUDISTUKSEN ONGELMAKOHTIA Jätelain kokonaisuudistuksen keskeisimpiä asioita oli sisällyttää EU:n jätehierarkia eli etusijajärjestys jätelakiimme. Jätteiden määrän vähentämisen jälkeen toissijaisesti tulisi jäte käyttää uudelleen sellaisenaan tai kierrättää materiaalina. Nykysuunnitelmien mukaan esim. Vantaalle rakennettava jätteenpolttolaitos pystyisi polttamaan kaiken pääkaupunkiseudulla kaatopaikalle vietävän jätteen. Mistä riittää sitten materiaali kierrätystoiminnan kehittämiseen, kun samaan aikaan pitäisi vielä tähdätä jätteen määrän vähentämiseen? Jätehiearkian ensimmäisen kohdan mukaiselle jätteenmäärän vähentämiselle ei ole asetettu uudessa laissa ollenkaan määrällisiä tavoitteita. Tavoitteet on tarkoitus määrittää erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Miksi näitä tavoitteita ei olisi voinut samalla laittaa lakiin, kuten esimerkiksi Ruotsissa on tehty? Ympäristöministeriö antoi JÄLKI työryhmän tehtäväksi vuonna 2007 myös asetusten muotoilun ja niin on tehtiinkin, mutta niistäkin puuttuvat määrälliset tavoitteet. Asetusten voimaan saattamiseksi kuluu lisäksi reippaasti aikaa. Uusi jätelaki saa virallisesti lainvoiman vuoden kuluttua sen vahvistamisesta. Aikaa kuluu vielä vuosia ennenkuin esim. uutena asiana määrätty täysi tuottajavastuu alkaa vaikuttamaan käytännössä. Suomen luonnonsuojeluliitosta kritisoitiin mm. hallituksen esityksessä (HE 199/2010) olevaa ristiriitaa lain tavoitteesta. Esityksen ensimmäisellä sivulla todetaan: Ehdotetulla jätelailla vahvistettaisiin noudatettavaksi jätehuollon etusijajärjestys ja säädettäisiin toimista, joilla tähdätään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Ristiriita ilmenee hallituksen esityksen sivulla 53, jossa todetaan: Ehdotetulla lailla ohjattaisiinkin lähinnä jo syntyneiden jätteiden käsittelyä ja muuta jätehuoltoa. Hallituksesta perusteltiin ristiriitaa sillä, että laissa ei voida asettaa tuotannolle tai tuotannon markkinoille saattamiselle määrällisiä rajoituksia (HE 199/2010 vp). Suomen luonnonsuojeluliitossa oltiin samaa mieltä, mutta silti esim. SE-romun tuottajavastuussa voitaisiin asettaa tavoitteita laitteiden ja niiden osien

1 + Эверест (2017) - Всё о фильме, отзывы, рецензии - смотреть

Moni startup-yritys voisi ottaa mallia kouvolalaisen kierrätysyhtiön Hyötypaperin kasvuvauhdista. 2010-luvun alussa yhtiön liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 lukema oli 16,2 miljoonaa. PAKKAUKSET JA YMPÄRISTÖ Pakkausten hyötykäyttö Suomessa Reija Koistinen Pakkausalan peruskurssi 77 Majvik, Kirkkonummi 3.10.2013 MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

#uudistus videos on TikTo

Tekijänoikeudet © Kaakon Viestintä OyLehtikaari 1, PL 40, 45101 KouvolaPuh. (05) 210011Vastaava päätoimittaja: Petri KarjalainenSisältöjohtaja, vastaava toimittaja, ei-paikalliset sisällöt: Pekka Lakkaasiakaspalvelu@kouvolansanomat.fi Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Etusivu » jätelain uudistus. jätelain uudistus. Digitaalisella Materiaalitorilla kierrätetään jätteet, sivuvirrat ja palvelut Pian on pakko - jätelain uudistus tuo paljon muitakin vaatimuksia. Pian ei enää riitä kaksi jäteastiaa ja kenties kompostori talon nurkalla. Jätteiden kierrätystä ja lajittelua on tehostettava, jotta Suomi yltää..

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys POHJANMAAN ILMASTOSTRATEGIA 2040 Tropiclandia 29.10.2014 Voiko ilmastonmuutosta hillitä jätteenkäsittelyn avulla? Helka Linna, toimitusjohtaja Jupiter-säätiö 1 Jupiter-säätiön tarkoitus työllistää nuoria, Visual Studio Community 2017; Visual Studio Professional 2017; Visual Studio Enterprise 2017 IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017 Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson What does yhteiskunnallinen uudistus mean in English? If you want to learn yhteiskunnallinen uudistus in English, you will find the translation here, along with other translations from Finnish to..

1 JÄTELAIN KOKONAISUUDISTUS Yhdyskuntajätteen materiaali- ja energiahyötykäytön näkökohtia LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologia Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2011 Torppala OlliYTP tilasi vaikutusten arvioinnin Ramboll Finland Oy:ltä ja Lexia Asianajotoimisto Oy:ltä hallitusohjelman mukaisesta jätelain muuttamisesta. Jätelain uudistus voi panna kierrätyskuviot uusiksi, kertoo Savon Sanomat. Lehden mukaan jätealan yrittäjät kokevat ehdotuksen uhkaavan firmojen liiketoimintaa Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki 33 27 ovat vastanneet tästä toiminnasta kokonaisuudessaan. Esimerkkeinä tästä ovat pantilliset palautusjärjestelmät ja kaikki kartonkikeräyspisteet yms. PYR Oy:n toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkulan mukaan tuottajien maksamat hyötykäyttömaksut moninkertaistuvat, jos suunniteltu uusi keräysverkosto toteutetaan tällähetkellä hyötykäytön ulkopuolelle jäävän materiaalin keräämiseksi maanlaajuisesti. Monet yritykset kritisoivat jo nykyään voimassaolevia hyötykäyttömaksuja, joten kustannusten huomattava lisääntyminen saattaisi aiheuttaa vapaamatkustajien määrän lisääntymistä. Kustannusten nousun lisäksi kuljetuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät myös huomattavasti kuljetettaessa pakkauksia pitkien matkojen päässä oleviin hyödyntämislaitoksiin. Kuluttajilta kerätyt pakkaukset ovat myös usein likaista ja sekalaista materiaalia, joka ei kelpaa kierrätykseen, vaan ohjautuu polttoon. Annukka Leppänen-Turkula toteaa, että lain ei tulisi edellyttää koko maan kattavaa aluekeräysverkoston perustamista kuluttajapakkauksille tai nykyisen verkoston perusteetonta laajentamista, ellei siihen olisi todellista tarvetta EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin sidottujen kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden saavuttamiseksi. Tuottajilla olisi edelleen oltava lain mukaan mahdollisuus ylläpitää pantilliset keräysjärjestelmät sekä ne aluekeräyspisteet, joissa voidaan saada ympäristön ja kustannusten kannalta riittäviä määriä hyvä laatuista pakkausjätettä, jonka kierrätys on teknistaloudellisesti mahdollista.

EU:n jätesäädösten vaikutus Suomen jätehuoltoon Erityisasiantuntija Tuulia Innala 12.9.2019 Jätelainsäädännön uudistus: kierrätys kuntoon ja vauhtia kiertotalouteen Jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta, nopeuttaa joukkoliikennettä ja parantaa ilmanlaatua. Työmaa vaikuttaa arkeen. Hämeentien katutyömaalla on mittavia vaikutuksia alueen.. Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi Rakenteellinen uudistus Nykyinen YT-laki Yt-lain 6-8 luku (yritystoiminnan muutokset, liikkeen luovutus, työvoiman vähentäminen) • laki työpaikan toiminnan muutoksista tai • osaksi..

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus – Rambollin selvitys osoittaa, että lain muutos on askel oikeaan suuntaan, toteaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki. Оригинал: La forêt. Жанр: драмы, криминальные, триллеры Страна: Франция. Вышел: 2017. Топ 2017 года в жанре: триллеры — 42 место LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt Ulkomaat 28.8.2017 19:08. Puola torjuu EU:n arvostelun - oikeuslaitoksen uudistus eurooppalaisten standardien mukainen Euroopan unionin on asettanut 50 prosentin tavoitetason vuodelle 2020, josta ollaan jäljessä noin 15 prosenttiyksikköä.

 • Lännenratsastus satakunta.
 • Mistä kalvokiinnitteinen napanuora johtuu.
 • Ohjelmaopas telsu.
 • Hedelmöittyminen sauna.
 • Kristina ohlsson uusin.
 • Nuorten chat 24.
 • Blackstorm mech rgb 2017 drivers.
 • Portaiden minimileveys.
 • Siklatalot työpaikat.
 • Yritys englanti.
 • Flamingonkukka kuivuu.
 • Richard gere 2017.
 • Koiran ihosairaudet.
 • Helga algen superfood.
 • Sepelvaltimotautikohtaus.
 • Windsor lego.
 • Lukupaikka helsinki.
 • Generaattorin magnetointi.
 • Tove jansson pappan och havet citat.
 • Riivattu 2 arvostelu.
 • Hanna kärpänen yrittäjä.
 • Calculus 8.
 • 4h ylikiiminki.
 • Passengers tv.
 • Jatkuva janon tunne.
 • La rinascente milano negozi.
 • Ekinokokkoosilääkitys.
 • Autonomi hämeenlinna.
 • Sprinttihiihto matkan pituus olympialaiset.
 • Hondurasin pisin yhteinen maaraja.
 • Tom selleck.
 • Kuukausipalkka päiväpalkaksi pam.
 • Keittiöpäivät.
 • Cellmembran.
 • Outdaughtered suomi.
 • Antiikin pythia.
 • Enkla maränger.
 • Lasten leikkipaikat hämeenlinna.
 • Beck vägs ände.
 • C vitamiini flunssa.
 • Harakankello luontoportti.