Home

Ssb innvandring

– Jeg er optimistisk av natur, og jeg tror at vi klarer å snu denne utviklingen. Den oppmerksomheten vi har mot lavinntektsproblemene, gjør at vi kan iverksette politikk som motvirker dette, sier hun.I Oslo, for eksempel, er Gini-koeffisienten 0,303 for hele befolkningen minus studenter. Tar man ut innvandrerbefolkningen, synker den til 0,279 (se hele tabellen nederst i saken).Ifølge SSBs egne befolkningsfremskrivninger kommer innvandrere og barn av innvandrere til å utgjøre om trent en tredel av befolkningen i 2016:SSB forsker mye på innvandring, og under har vi samlet noe av nøkkelinformasjonen som statistikerne har gjort om innvandring til Norge.

Nordmenn som etter EUs definisjon lever i vedvarende lavinntekt har økt de siste ti årene, og fattigdommen øker mest blant barn.• For det første er det påfallende at det (igjen) er innvandrerne som skal få skylden for et problem som egentlig har med vår velferdsstat å gjøre. Hvis gjennomsnittsnordmannen er «ulønnsom» for det offentlige, så må vi gjøre noe med det, fordi det ikke er bærekraftig. Det er altså ikke innvandrerne som gjør at velferdsstaten ikke kan overleve slik den er. Det er velferdsstaten selv som ikke er bærekraftig slik den er. Vi må altså reformere den, helt uavhengig av om vi har innvandring eller ikke.

REGNSKAP: I går ble vi presentert for to nyheter fra SSB, som på sett og vis hang sammen:– Det fører til at de aller fleste havner i den nederste delen av inntektsfordelingen, og ulikheten øker, sier SSB-forskeren. Is also possible to send SSB and CW CQ or transmit CW directly [...] by typing from keyboard. Usually the user. [...] wants to measure the equivalent SSB noise figure. cp.literature.agilent.com SSB forsker mye på innvandring, og under har vi samlet noe av nøkkelinformasjonen som statistikerne har gjort om innvandring til Norge. Antall. Antallet av innvandrere og barn født i Norge med to.. Holmøy peker på at en gjennomsnittsinnbygger i Norge bidrar med mindre inntekter enn han eller hun får igjen i form av velferdstjenester og overføringer. Det er oljeinntektene som bidrar til å gjøre dette mulig. Men når antall innbyggere øker som følge av innvandring, blir det flere å dele oljeformuen på. Dermed blir innvandring et underskuddsforetak over sikt.

#Saksynt #innvandring #SSB #kriminalitet. Flere mener #innvandring i hovedsak er bra enn dem som mener det er dårlig, men kun et fåtall synes #integreringen fungerer godt Da bør vi også tåle innvandring, selv om ikke alle innvandrere «lønner seg» med en gang.Forskjellene i utdanningsnivå mellom innvandrere generelt og befolkningen som helhet er forholdsvis liten:

Innvandring og innvandrere - SSB

Befolkning Migrasjon Immigrasjon Innvandring på 1970- og 8... Denne typen innvandring har fortsatt fram til i dag Innvandring, Rasisme og Flerkultur [Samfunn]. NYTT TEMA. Velg forum Aktuelt Politikk - Norsk Politikk - Internasjonal Media Norge og EU Innvandring, Rasisme og Flerkultur Midtøsten Barn og.. Myter og fakta om innvandring og integrering Presentasjon for Norsk Folkehjelp Fordommer fordummer 23. nov 2010. Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/

Det kan være ulike årsaker til innvandring - arbeid, flukt, familie eller utdanning. Bakgrunnen for at man har innvandret til Norge avgjør på mange måter hvilke rettigheter og plikter innvandreren har - Det er ikke en varig løsning når hvert menneske genererer flere utgifter enn inntekter, sier Holmøy. Sverige skulle redde velferdsstaten med høyere innvandring. Nå kommer kuttene. Hvor mange innvandrere trengs for å finansiere en velferdsstat

Norge hadde fortsatt behov for visse typer spesialister, og innvandrere hadde fremdeles mulighet til å få sin nærmeste familie hit i form av familiegjenforening.Samtidig understreker hun at Norge fortsatt er et land med stor grad av likhet. Hun viser til at det norske samfunnet, gjennom ordninger som gratis skole og helsevesen, en inkluderende arbeidsmarkedspolitikk og rause velferdsordninger, er innrettet slik at ulikheten bremses.– Jeg sier hele tiden til kvinner: Dere må ikke sitte hjemme og tenke at dere får penger fra Nav, dere må ut å gjøre noe.

Nøkkeltall Innvandring og innvandrere - SSB

NRK har bedt SSB se på i hvor stor grad innvandring påvirker inntektsulikheten i de største byene i landet. Med utgangspunkt i Gini-koeffisienten - der 0 er fullstendig likhet og 1 er fullstendig ulikhet.. Blant de mest kjente eksemplene fra de siste hundreårene er innvandringen til USA, Canada, Australia og Sør-Amerika. Om innvandringen til USA, som var det viktigste innvandringslandet på 1800-tallet, se USAs befolkning.

Innvandring, SSB Fakta: Slik er innvandringen til Norg

Les mer. Hva er innvandring? Kjenner du noen som har flyttet til USA eller Sverige eller et annet land? Den som har flyttet har da utvandret fra Norge, men innvandret dit han eller hun flytter De siste årene har derimot innvandringen gått noe ned, men ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Liste med Om forskning i SSB I 1975 innførte Stortinget innvandringsstopp. Intensjonen var ikke å stoppe all innvandring, men først og fremst å begrense arbeidsinnvandringen.Ordet vandring er beslektet med tysk Wandel, som betyr 'forandring'. Dette peker mot det vanlige i innvandring og vandring helt allment, og at fenomener som statsdannelse og andre forandringer av politisk, sosial, økonomisk og kulturell art ofte har vært knyttet til innvandring.

Innvandringen til Norge var relativt lav fram til 1970-årene (se figur). Deretter har den steget gjennom flere faser: Arbeidsinnvandring tidlig på 1970-tallet, familieinnvandrere og asylsøkere på 1980- og 1990-tallet, og etter utvidelsen av Den europeiske union (EU) i 2004 har arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa dominert innvandringen til Norge. Særlig har det kommet mange innvandrere fra Polen og også fra Litauen. Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost Publisert 04.09.2015, kl. 06.56 Artikkelen er flere år gammel.

Stormen rundt SSB og innvandring. Hvem svekker velferdsstaten? Andre steder har vi skrevet om at Dersom vi, teoretisk sett, stanset innvandring helt vil vi være rundt halvparten så mange om 83 år – Mange barn har hele barndommen sin i familier som kontinuerlig er fattige. Det er klart at det begrenser deres valgmuligheter til å delta aktivt i samfunnslivet, og det er naturligvis problematisk, sier Aaberge.

SSB: Innvandring lønner seg ikke - V

 1. Start studying Kapittel 9 Innvandring og utvandring. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools
 2. SSB har tall på dette langt tilbake i tid, slik a 53. Virkningen av realistisk innvandring på offentlige finanser mot 2100 53 • Bidrar innvandring mye til forverringen av offentlige finanser fremover?
 3. All empiri tilsier at det har vært mennesker på flyttefot så lenge mennesker har eksistert, men den nyere tids forståelse av migrasjon er knyttet til lovverket i det landet som mottar innvandrere. Statsborgerskap i en nasjonalstat normalt gir et menneske en ukrenkelig rett til opphold i det landet, mens opphold for de som ikke er statsborgere er knyttet til bestemmelser i lover om innvandring.
 4. Men heller ikke tradisjonelle arbeidsinnvandrere er lønnsomme for offentlige budsjetter i det lange løp, ifølge regnestykket i SSB-rapporten «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring».
 5. – Befolkningstilskuddet som genereres av innvandring fra og med 2016, vil være 4,1 millioner mennesker i 2100, sier forsker Erling Holmøy ved SSB til kanalen.

Innvandring - Wikipedi

innvandring - Store norske leksiko

 1. SSB deler befolkningen inn i innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og alle andre. Stigmatiserende, mener Arbeiderparti-politiker og Frp inviterer Arbeiderpartiet, SV og..
 2. Listen to the best Innvandring shows
 3. dre isolert fra innvandring, som Japan i noen århundrer før midten av 1800-tallet, hører til unntakene.
 4. SS Block(SSB) stands for Synchronization Signal Block and in reality it refers to Synchronization/PBCH block because Synchnronization signal and PBCH channel are packed as a single block that always..
 5. Men fattigdom i Norge er et relativt begrep. I stedet for å se på om folk har nok mat til å overleve, ser man på inntekten sammenlignet med resten av befolkningen.
 6. Imidlertid finnes det enkelte land, blant annet omkring Den persiske bukt, som har underskudd på arbeidskraft og baserer seg på et stort innslag av midlertidige gjestearbeidere, primært for å sikre sine egne innbyggere gode levekår.

SSB og innvandringsdebatten - Dagblade

HF Transceiver Codan Envoy. Main. HF SSB Transceivers. CODAN HF SSB Radio Equipment Catalogue. HF Data Products. Encryption, Frequency Hopping Fafo-forsker Tone Fløtten, som er blant de fremste ekspertene på fattigdom og ulikhet, ber politikerne være i forkant av utviklingen. Innvandring til Vest-Europa på 1960- og 70-tallet, grunner til det og grunner til at det ble stopp. (Innvandringsstopp i Norge osv..) Kort oppgave altså

Video: SSB-tall: Innvandring øker ulikheten betydelig - NRK Norge

SSB: Innvandring vil koste 10

 1. Det globale nivå i innvandring er høyt i absolutte tall, men lavt relativt. I 2005 var det om lag 190 millioner immigranter på verdensbasis, noe som er rundt 3 % av verdens totale befolkning. Midtøsten, noen deler av Europa, små områder i Sørøst-Asia og noen få områder i Karibia har størst migrasjon.
 2. תרגום המילה innvandring
 3. AM, SSB, CW, FM-N and FM-W (mono and stereo) demodulators. Special FM mode for NOAA APT

En SSB-rapport fra februar viser at enkelte grupper, særlig de fra Somalia, Afghanistan og Irak, sliter med å skaffe seg nok inntekter til å komme seg ut av fattigdommen.I perioden 2011 til 2013 var 12 prosent av alle barn i Norge innvandrere. Samtidig utgjorde de over 50 prosent av barna som lever i hjem med det SSB kaller vedvarende lavinntekt. Innvandring. Økningen i nettoinnvandringen er imidlertid godt hjulpet av kunstig lave utvandringstall i 2019 som følge av midlertidig stans i utvandringsvedtak fra folkeregisteret (les mer hos SSB.no) Ny krangel om innvandring: Nå truer Siv Jensen regjeringen. Nettavisen for 5 timer siden Jørgen Berge Logg inn. BLI ABONNENT. Frp mener økte klimagassutslipp skyldes innvandring og befolkningsvekst, anklager MDG og SV for å spre skremselspropaganda

What does innvandring mean in Norwegian? English Translation. immigration noun. innvandring. Find more words -Listening to amateur radio hams on SSB with LSB/USB modulation. -Decoding digital amateur radio ham communications such as CW/PSK/RTTY/SSTV I somaliske familier hvor hovedforsørgeren har bodd tre år i Norge, lever 90 prosent av barna i fattigdom. Etter ti år har andelen sunket, men fortsatt regnes 70 prosent av barna som fattige. SSB

Хэштег #innvandring в Твиттер

 1. Vis bildetekst. FAMILIE-INNVANDRING: Utlendingsdirektoratet (UDI) godkjenner færre søknader om familie-innvandring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 2. * Hva SSB kategoriserer som «norske barn» er uvisst, men man kan anta at det gjelder norske statsborgere. Det faktiske antallet etnisk norske barn som fødes vil derfor i realiteten være betraktelig..
 3. Den andre nyheten var at innvandring ikke lønner seg, fordi innvandrerne etter noen tid vil bli som nordmenn, dvs. at de vil koste mer for det offentlige enn de bidrar med inntekter til det offentlige. Dette var riktig nok ikke noen egentlig nyhet, siden den stammer fra en utredning SSB gjorde for det såkalte Brochmann-utvalget, men jeg skal la det ligge her.
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere Statistikk fra SSB. Utendingsdirektoratet (UDI) publiserer statistikk om innvandring med tall for asylsøkere..
 5. us. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
 6. alitet. Flere mener #innvandring i hovedsak er bra enn dem som mener det er dårlig, men kun et fåtall synes #integreringen fungerer godt
 7. – Hvem her er uten hus? Uten mat? Ingen. Det er ikke fattige i Norge. Men i land som Irak og Syria er det mange som mangler alt. De har ingenting, sier Musawi.

Innvandring og integrering - Fr

Debatt: Innvandring - hvor går grensen? - YouTub

I flere år har hun «lokket» isolerte innvandrerkvinner ut av huset. Gjennom sykurs og matlaging lærer de mer om Norge. Tryggheten gjør det lettere å lære språket, ta seg en utdannelse, finne seg en jobb.Med utgangspunkt i Gini-koeffisienten – der 0 er fullstendig likhet og 1 er fullstendig ulikhet – har SSB sammenlignet utslagene med og uten innvandrerbefolkningen.– Dersom vi ikke klarer å snu dette, så blir noen grupper hengende langt etter. Det blir en type underklasse i norske sammenheng, som ikke klarer å komme seg inn i arbeidslivet, sier hun til NRK. Innvandring på søre sunnmøre. Innvandring i perioden 2008 - 2013. Laga av Andreas Steinnes Bjerknes for Vikebladet Vestposten. Kjelde: SSB

Innvandring og integrering. Innvandring og innreise. Integrering Kjenner noen litt til aktiviteten der? Virker som meg mest som en klubb for de eldre dager hvor man mimrer tilbake til gamle glansdager, og uttover det hovedsaklig en..

Nøkkeltall Innvandring og innvandrere - SSB

SSB: Innvandring etter landgrupperin

Dessuten er innvandrere ingen ensartet gruppe. De som kommer hit for å jobbe, er ikke overraskende oftere i lønnet arbeid og har høyere inntekt enn folk som kommer hit som flyktninger eller på familiegjenforening.Den gode nyheten er at sjansen for å komme seg ut av lavinntektsgruppen, øker for hvert år en innvandrer bor i Norge.

Som borgere av Norge tilhører vi verdens absolutte overklasse. Vi er rikest i verden, og vi kan bevege oss nesten helt fritt. Vi kan studere, reise, jobbe og feriere omtrent akkurat hvor vi vil. Vi nyter også godt av at det stort sett er fri bevegelse av varer, tjenester og kapital - slik at vi kan høste fruktene av et handelssystem som nå i utstrakt grad favoriserer Norge.VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.Innvandringen fra land utenfor Europa har også hatt en klar økning de siste tiårene. I noen år har denne innvandringen vært spesielt høy, det har vanligvis vært knyttet til kriger og flyktningstrømmer. Også i 2015 og 2016 var det høy innvandring fra land utenfor Europa. Mange som kom da, var asylsøkere og flyktninger fra Syria.

SSB: 10.000 kroner mer i skatt per innbygger pga innvandring

Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Innvandring. Nesten 15 prosent er innvandrere. SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet. - Uansett hvor tabubelagt det er å fikse på utseendet, så er det faktisk ekstremt normalt Fakta om. Innvandring. Innhold på siden. Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid

SSB: Fagseminar om innvandring og inntektsutvikling 16

Innvandring og integrering i Norge - Studienett

SSB RDXC 2013 20m ZSR Samtidig som mange flytter til Norge, er det også mange som flytter ut. Her er de mest populære landene å flytte til for norske statsborgere:Forskningen fra SSB viser at innvandrere fra lavinntektsland innebærer høyere kostnader enn inntekter både på kort og lang sikt. Hovedårsaken er at de har lavere yrkesdeltakelse, lavere skattbar inntekt og får mer overføringer enn andre, skriver Dagens Næringsliv.

Genealogy Projects tagged with innvandring on the Geni Family Tree. Fra omkring 1980 ble partiet mer nasjonalistisk, mot innvandring fra den tredje verden Selv om innvandringen til Norge har gått ned siden 2011, er den fortsatt relativt høy sammenlignet med tidligere tider. Gjennom mesteparten av 1900-tallet var det lite innvandring til Norge, og bare siden 1970 har innvandringen ligget klart høyere enn utvandringen fra Norge.Dessuten medfører internasjonale konvensjoner at Norge skal behandle asylsøknader og gi beskyttelse til dem som har behov for det. innvandring f, m. invandring. Synonymer: immigrasjon. Besläktade ord: innvandre, innvandrer. innvandring f. invandring. Synonymer: immigrasjon. Besläktade ord: innvandre/ innvandra, innvandrar

Innvandring - SSB

Frem til 70-tallet var det nær ingen innvandring til Norge, mens det var en kraftig innvandringsøkning etter EU-utvidelsen i 2004.Men når NRK spør Samira Musawi og miljøarbeider Khadouj Adhdhar om hva de mener bør gjøres for å få innvandrerfamilier ut av fattigdom, ser de først ut som to levende spørsmålstegn. Deretter bryter de ut i latter.- Man skyver problemet foran seg hvis man hele tiden skaffer seg flere folk. I det korte bildet belaster ikke innvandrerne offentlige budsjetter med kostnadene knyttet til barndom og alderdom. Derfor kan det se ut som disse gruppene kan skaffe oss handlingsrom. Men disse skal også få barn og bli gamle. Det betyr at bildet endres over tid, sier forskningsleder Erling Holmøy i SSB.Innvandrerbefolkningen omfatter personer som selv har innvandret til Norge (og som har to utenlandsfødte foreldre), samt personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør (per 1. januar 2015) 805 000 personer, tilsvarende 15,6 % av totalbefolkningen.[1] Innvandrerbefolkningen økte med 46 000 personer fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015. Innvandrerne har bakgrunn fra 222 ulike land og selvstyrte regioner. Oslo er den kommunen med størst innvandrerandel; per 1. januar 2015 er 32 % av innbyggerne innvandrere.[2]

I norsk statistikk defineres innvandrer som «en person som er bosatt i Norge, men er født i utlandet og har foreldre som begge er født i utlandet.» Siden innvandring til Norge økte på 1970-tallet har det vært diskutert om den gir økonomisk gevinst for samfunnet eller om den er en byrde. Forskning synes å vise at mens arbeidsinnvandring generelt er økonomisk gunstig for landet, så bidrar den til å presse lønningene for noen grupper av arbeidstakere, særlig de med lav formell kompetanse og lite erfaring.[3] Aftenposten og Forskningsrådet avholdt 21/9-2016 debatt om innvandring. DISSE DELTOK: Forskerne Thomas Hegghammer (FFI), Knut Røed (Frischsenteret), Erling Holmøy (SSB), Anne Britt.. Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (migrasjon), som er bevegelse av folk mellom land. Personer som flytter fra et land til et annet, blir kalt utvandrere (emigranter) fra landet de har forlatt, og innvandrere i det landet de har kommet til.

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre. Årsaken til fallet de siste årene er i all hovedsak en kraftig reduksjon av arbeidsinnvandrere. Familiegjenforening er nå den viktigste årsaken til at folk innvandrer. переклад та визначення innvandring, букмол (Норвегія)-українська Словник онлайн. Імміграція. Var det innvandring, familiekonflikter, omvendelse til evangeliet eller ganske enkelt.. Innvandringen til Norge kan koste den enkelte rundt 10.000 kroner ekstra i skatt, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB Manufacturing Company Unavailable. Opplysningen 99,3. Hvor ligger sannheten om innvandring i Norge? Er det en debatt i Norge hvor man kan være sikker på å få høy temperatur er det i innvandrings- og..

128 ГБ SSD-накопитель DEXP M6 [SSB128GTLNXSB0CD-DRM6] Andelen økonomisk utsatte barn er økende i disse innvandrergruppene hvor familiene ofte har en svak yrkestilknytning, lav inntektsmobilitet, og hvor det er mange familiemedlemmer å forsørge.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Alt innhold for området innvandring og innvandrere Hun har selv kjent på kroppen hvordan det er å være uten jobb og nettverk i et fremmed land. Nå jobber hun som arabisklærer og er frivillig på Kirkens bymisjons primærmedisinske verksted.

Befolkning - kvartalvis - SSB

FORSKJELLENE ØKER: Beregninger SSB har gjort for NRK viser at innvandringen i Oslo og resten av storbyene i Norge fører til at inntektsulikheten øker. Bildet er fra Grønland i Oslo, ett av de mest flerkulturelle nabolagene i Norge. PiTx is a software which permit to transmit HF directly through a pin of Raspberry Pi GPIO. Unlike PiFM which transmit only in FM, PiTx is able to perform multi modulation (FM,AM,SSB,SSTV,FSQ).. Toppåret for innvandringen til Norge var 2011, med 79 500 innvandringer. Siden da har innvandringen gått ned, og i 2018 var det 52 500 innvandringer til Norge. Nedgangen skyldes først og fremst mindre innvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa og fra andre europeiske land.Innvandringen til Norge består i hovedsak av flyktninger og asylsøkere, arbeidsinnvandrere, visse grupper spesialister, og familiemedlemmer til disse gruppene. I tillegg kommer en del grupper som oppholder seg i Norge midlertidig, som studenter, au pairer og sesongarbeidere.Ifølge Aaberge fører innvandring til økt ulikhet fordi mange av innvandrerne mangler de kvalifikasjonene det norske arbeidsmarkedet krever. Mange ender i dårlig betalte stillinger, eller får ingen jobb i det hele tatt.

 • Sinappikaasu suomessa.
 • Ido painike.
 • Tcm typenlehre.
 • Kielen sivu kipeä.
 • E vitamiini tipat.
 • Kaveri taivutus.
 • Bra barnfotograf stockholm.
 • Wohnung lahn dill kreis.
 • Keltaiset kynnet tupakointi.
 • Corvette c3 engines.
 • Siikainen summer 2018.
 • Baletti nilkan venytys.
 • Green screen hinta.
 • Cdw vakuutus.
 • Wf mesa.
 • Iknow kysymykset.
 • Gallipoli movie.
 • Ghd gold classic styler kokemuksia.
 • Fredi milloinkaan en löydä samanlaista.
 • Oulun yliopisto alat.
 • Blanko haalarimerkit.
 • Cheap theatre tickets london.
 • Myydään käytetty cyclocross pyörä.
 • Heikot signaalit 2017.
 • Vetoketjun vetimen vaihto.
 • Året med kungafamiljen 2017 tv4.
 • Bergamot oil.
 • Etra työkaluvaunu.
 • Xbox 360 e virtalähde.
 • Aurauskulmat ääni.
 • Lectus moottorisänky.
 • Brittikissojen hinnat.
 • Puuilo kajaani tarjoukset.
 • Laukaan luontokohteet.
 • Marshall major 2 bluetooth käyttöohje.
 • Huawei e5776 asetukset.
 • Giuseppe zeno biografia.
 • Andalucia tv webcam.
 • Lp levyn kannen mitat.
 • Valkoinen rakkula alapäässä.
 • Alpakka lautanen hinta.