Home

Sääntöleikki

Itsetietoisuuden kehittyminen leikin kauttamuokkaa muokkaa wikitekstiä

16 Leikkien osuus Pos/negat. emootioista Roolileikki tai mielikuvaleikki Sääntöleikki (esim. pallopeli. lautapeli. elektroninen peli. pysyvät Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla (esim. hiekkalaatikolla. paperilla) Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu. keinuminen. hyppiminen. riehuminen. tanssi. kiipeily. harjoitus) (lelulla tai itsellä säännöt. on rooli) kilpailu) Positiivinen tunne % 6.80 % % % Neutraali tunne 5.30 % 2.40 % 9.80 % 3.40 % Negatiivinen tunne % 5.50 % 9.50 % % Osuus kaikesta toiminnasta % 4.70 % % 9.80 % Päiväkoti Eväsrepun varhaiskasvatussuunnitelma Toimintakulttuuri Näemme jokaisen lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana Kohtaamme jokaisen ihmisen siten, kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan Toimimme

Kiiminkijoen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Yhteiset tilat koulun kanssa mahdollistavat sen, että tilat ja henkilöstö tulevat tutuiksi lapsille jo päiväkotiaikana. Tämä helpottaa Leikkivihkossa löytyy muun muassa seuraavanlainen sääntöleikki: 22(44). Valopiilo Valopiilossa idis oli sama kuin esim. normaali piilosta leikissä, mutta sitä oltiin iltaisin pimeellä..

Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. riittävästi aikaa leikkiä ja Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimimme sallivasti ja sensitiivisesti lasten kanssa yhdessä asioita tehden. Olemme lapsille Eipäs leikitä ruokapöydässä! Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL blogs.helsinki.fi/reunamo 12.12.2017 1 Leikki ja ruokailu Leikki kattaa yli kolmasosan lasten päivästä. Se on olennainen niin lasten

Seuraavien viikkojen aikana oli vain yksi selvä sääntöleikki ja kolme erillistä temppurataa lasten ideoimana. Jumppaleikkejä aloittavien lasten ryhmässä piti ohjaajan käynnistää temppuradan.. Prososiaalisen käyttäymisen vahvistaminen leikissä VKK-Metro 3.3.2015 FT, yliopistonlehtori Eira Suhonen Erityispedagogiikka Luennon teemat Turvallisessa ympäristössä on hyvä leikkiä Leikki vuorovaikutuksellisena Sääntöleikki opettaa myös epäonnistumaan sekä hyväksymään, ettei aina voi saada haluamaansa roolia. On opittava ymmärtämään myös muiden toiveita ja mielihaluja 2012 Fedja-­‐setä, kissa ja koira Toiminnallinen eläytymispaketti kouluille ja lapsiryhmille Tämä paketti on tarkoitettu kulttuurikasvatuksen tueksi Fedja-­‐setä, kissa ja koira -­‐esitystä katsomaan tuleville ryhmille Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Sääntöleikki englanniksi - Sanakirja

sääntöleikki - Suomi-kouluss

 1. Rakkauden ja leikin kehitysvaiheet Murstein: Piaget: stimulus- harjoitteluleikki arvo- ja symbolileikki roolivaihe sääntöleikki Kerckhoff & Davis: Filtteriteoria
 2. leikin valjasta
 3. en, hyppi
 4. Havainnointikoulutus osa 2. Sitoutuneisuuden havainnointi Jyrki Reunamo Helsinki, Hämeenlinna Turku Lokakuu 2014 7.10.2014 1 Parikeskustelu Havainnoitavien ryhmien kuvailu Tutustumaan havainnoitavaan ryhmään?
 5. Liitä kertomuksen yhteyteen lisäksi seuraavat tiedot: Vuosi, johon kertomus/muisto sijoittuu Oma ikäsi kertomuksessa Paikkakunta, jonne kertomus sijoittuu Jos kertomuksessa nimetään jokin sääntöleikki..

Säännöt määrittelevät esineiden käytön, ajan, fyysisen tilan ja leikkijöiden toiminnan yksi-selitteisesti, mutta myös ennakoimattomuus on tärkeää: jos lopputulos on etukäteen tiedossa, sääntöleikki.. moilanen merja kuvittele, elÄydy, esit Leikin sisältö ja laatu voivat vaihdella lapsen vireystilan, leikkikavereiden, leikkivälineiden, leikkipaikan, aikuisten läsnäolon ja leikinohjauksen mukaan. Leikin avulla voidaan myös arvioida lapsen kehitystä ja sitä voidaan käyttää kasvatuksen ja opetuksen välineenä.[3] 29 Vetäytyvän orientaation osuus leikeistä % Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Sääntöleikki kansantanssin opetusmenetelmänä Oamk Leev

Katso hakusanan 'sääntöleikki' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat® 18 Leikkien osuus lähimmän aikuisen toiminnoista Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki Paikalla ei ole aikuisia % 4.70 % % 8.00 % Ei lapsi/aikuiskontaktia. mutta tekee kasvatukseen/hoitoon liittyvää muuta työtä % 4.40 % % % Ei lapsikontaktia mutta aikuiskontakti (keskustelee esim. vanhemman tai kollegan kanssa) % 4.80 % % % Ei lapsikontaktia mutta havainnoi lapsia (voi esim. tehdä muistiinpanoja samalla) % 3.90 % % % Vuorov. jaetun ryhmän kanssa (opetus. leikki ym.) 8.50 % 6.30 % % 9.60 % Vuorov. yhden lapsen kanssa (opetus. perushoito ym.) 7.60 % 4.10 % 9.20 % 5.90 % Ei lapsikontaktia. hoitoon/kasvatukseen kuulumaton toiminta (siistiminen. lepo. hallinto) 5.50 % 1.90 % 9.10 % 4.20 % Vuorov. koko lapsiryhmän kanssa (opetus. leikki ym.) 2.30 % 3.70 % 2.40 % 6.20 % Osuus kaikesta toiminnasta % 4.60 % % 9.50 % li> </li></ul><ul><li>Sääntöleikki >< Vapaa leikki > < Ohjattu leikki </li></ul>

WikiZero - Leikk

 1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO
 2. en ja oppi
 3. Sääntöleikki. Sääntöleikkeihin kuuluvat niin sisällä kuin ulkona leikittävät leikit, joissa on tietyt säännöt. Kyky ja kiinnostus sääntöleikkeihin ovat vahvimmillaan 5-6 vuotialla
 4. i. 45. sääntöleikki
 5. ta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon
 6. en 5–6-vuotiaana
 7. 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lasten leikki päiväkodissa - PDF Ilmainen latau

VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN Piaget'n leikin. kategorioiden kolmas päätyyppi, sääntöleikki, esitellään luvussa 3.4. funktionaalisen ja. symbolisen ajattelun ja manipulaation rinnalla Toisena on pelivaihe, jossa subjektiminään alkavat yhdistyä toisten moninaistuvat näkemykset objektiminästä. Lapsi oppii yhdistämään minuutensa representaatiot toisten ominaisuuksiin ottamiensa roolien avulla. + Sääntöleikki: Sisällä ja ulkona leikittävät leikit, joihin kuuluu tietyt säännöt, esimerkiksi muistipeli ja polttopallo. Kyky ja kiinnostus vahvimmillaan 5-6 -vuotiaana. - Didaktinen leikki: leikin motivoivien..

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö Tutun aikuisen kanssa leikkiessä lapsi leikkii turvallisemmin kuin lapsiryhmässä. Lapsiryhmässä lapsen on kehitettävä paljon tehokkaammin sosiaalisia taitojaan, jotta leikki sujuisi muiden lasten kanssa. Tutun aikuisen kanssa leikkiessä lapsi ei joudu kohtaamaan haasteita, kuten konfliktitilanteita, joita lapsiryhmässä usein esiintyy. Konfliktitilanteessa lapset joutuvat käsittelemään yhteistä haastetta ja hakemaan aktiivisesti ratkaisua yhdessä, jotta leikki voisi jatkua ongelmitta. Leikeissään lapset päätyvät erilaisiin rooleihin, jolloin lasten on pystyttävä jakamaan roolit toisilleen.[8] 4 Lasten toiminnan jakautuminen klo 8:00-16:00 Lapsen toiminta % Lapsi toimii yleisen kehyksen sisällä 35.8 % Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla (esim. hiekkalaatikolla. paperilla) 10.7 % Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä on rooli) 10.6 % Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu. keinuminen.. riehuminen. harjoitus) 9.5 % Tehtävä (esim. kotitehtävä. kynä-paperi työt. lorun opettelu. taidon harj. työ) 8.1 % Toiminta ilman kiintopistettä tai kontaktia muihin (esim. kuljeskelu. etsiminen. odottelu) 7.1 % Lukeminen. opettaja lukee tai lapsi lukee/selaa kirjaa itse 5.6 % Sääntöleikki (esim. pallopeli. lautapeli. elektroninen peli. pysyvät säännöt. kilpailu) 4.6 % Yhdessäolo muiden kanssa (esim. hengailee/kävelee kavereiden kanssa) 3.9 % Muu toiminta (ei sovi muihin luokkiin. esim. sekavuus. paljon vaihdoksia. ei rakennetta) 2.3 % Kielletty toiminta (esim. ohjeiden rikkominen. kiusaaminen. häirintä) 1.7 % 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Leikkikirjojamuokkaa muokkaa wikitekstiä

1 KEVÄÄN RYHMÄTUNNIT 1. LASTEN HAVAINNOINTI JA TUTSTUMINEN LIIKUNTAPÄIVÄKOTI MYRSKYLUOTOON 2 MOTORIIKKATEHTÄVÄ Seuraa yhdessä parin tai (3hlöä) kanssa 2 lasta: toinen esim. ryhmän kolmen motorisesti taitavimman Kehittävä palaute Kouvolan varhaiskasvatuksessa - arviointia ja kehittämistä Observoinnit Kouvolassa Orientaatioprojekti 2014-2015 Observointeja 6 yksikössä Lapsihavainnointi: kaikki ryhmän lapset, yksikkökohtainen 1 Lasten leikki päiväkodissa Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL blogs.helsinki.fi/reunamo

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016 Mikä on lasten kohtaama arki varhaiskasvatuksessa? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL Itä-Suomen varhaiskasvatuspäivät 20.9.2016 blogs.helsinki.fi/reunamo 21.9.2016 1 Orientaatioprojekti Syksy 2014: ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA LitT Anneli Pönkkö & LitT Arja Sääkslahti Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen liikunnan uusiin käytäntöihin -asiantuntijaverkosto (VALO) LASTEN

Psykologian kertauskirja: leikki, kasvatus, sosialisaatio Quizle

 1. oivan orientaation osuus leikeistä % Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
 2. 44. 3.3 Sääntöleikki ja leikkien säännöt. Kaikilla leikeillä on omat sääntönsä. Säännöt määrittelevät sen, mikä on voimassa kulloisessakin, tilapäisessä leikkimaailmassa
 3. ulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa
 4. noille on kouluikäisenä haitallista liiallinen tieto-oppi

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa. sääntöleikki, ulkoleikki - aikuinen ohjaa tarvittaessa leikin kulkua. ARVIOINTI. Tavoitteet: - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Vasuperusteet KIRSI TARKKA OPETUSHALLITUS tutkimustiedon ilmentäjänä ARJA SÄÄKSLAHTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Varhaiskasvatuksen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa 1) edistää jokaisen lapsen iän Lapsen oman orientaation merkitys liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa Jyrki Reunamo, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Nuori Suomi, 5.10.12. klo 11 www.helsinki.fi/yliopisto 3.10.2012

Mikä on lasten kohtaama arki varhaiskasvatuksessa?

Tässä ketjussa ketjutetaan yhdyssanoja. Jatkosanan alkuosan pitää olla sama sana kuin edeltävän sanan loppuosa. Monikko- ja yksikkömuoja saa sekoittaa, samoin eri sijamuotoja 26 Mukautuvan orientaation osuus leikeistä % Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%Yhdessä leikkiminen on usein monipuolisesti kehittävämpää kuin yksin leikkiminen. Kaverin kanssa leikkiessä lapsi ottaa huomioon myös toisen osapuolen. Lapsille on todella tärkeää sopia leikin säännöistä. Tämä kehittää lapsen sosiaalisia taitoja. Yhdessä sopiminen ja ongelmien ratkaiseminen ovat tärkeitä taitoja, joita lapsi tulee tarvitsemaan elämässään. Aikuinen on myös tärkeä osa lasten leikkejä. Vanhempi on lapsille tärkeä roolimalli ja tämän tuleekin ohjata ja tukea lasten leikkejä tarvittaessa. [7] Kuria vai kannusteita - Millaista tulisi tämän päivän varhaiskasvatuksen olla? Jyrki Reunamo, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 12.40-13.20 Iso sali www.helsinki.fi/yliopisto 12.11.2012 1 Kehitysprojektin sääntöleikki

27 Osallistuvan orientaation osuus leikeistä 8-16 Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Ensimmäinen opeteltava sääntöleikki pihalla oli polttopallo. Toisille lapsista se oli jo ennestään tuttu leikki ja toiset vasta harjoittelivat sitä. Lauluhetkillä harjoittelimme muutamia laululeikkejä Aikuisen rooli. Leikki. Roolileikki Rakenteluleikki Sääntöleikki. Seurailija, Havainnoija, Kommunikoija, Auttaja, Mukanaleikkijä, Leikkitoveri, Leikinohjaaja. Draama

DataSet1 C:\Users\Jyrki\Desktop\Aineisto\ObservationO suomeksi3.sav. A. Yleinen toiminta (lapsen toiminnan viitekehys)

LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin Leikkiä pidetään välttämättömänä lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen kannalta. Leikki on luonnollinen tapa oppia, ja sillä on ratkaiseva merkitys lapsen koko terveelle kehitykselle ja itsetietoisuudelle.[3] Piagetin mukaan leikki osoittaa lapsen älyllisen kehityksen. Vygotsky puolestaan uskoo, että leikki on älylliselle kehitykselle välttämätön edellytys, sillä kuvitteellisten tilanteiden luominen johtaa abstraktin päättelyn kehittymiseen.[2] (toiminnot suunnattu itseen) --symbolileikki (mielikuvat tulevat leikkiin mukaan) --roolileikki (sisältää sekä rinnakkaisleikin että ryhmän roolileikin) --sääntöleikki

Instagram Posts tagged with #sääntöleikki Snap36

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee Sääntöleikki (3—4-v. eteenpäin) Lapsi leikkii piiloleikkiä tai keksii omia sääntöleikkejään. Tärkeää loogisen ajattelun kehityksen kannalta. Ei lapsi käskien leiki Sääntöleikki opettaa myös epäonnistumaan sekä hyväksy-mään, ettei aina voi saada haluamaansa roolia. On opittava ymmärtämään myös mui-den toiveita ja mielihaluja 1. Sääntöleikki kannustaa yhteisöllisyyteen. Harakka huttua keittää, hännällänsä hämmentää, loruilee aikuinen. Vauva tietää, mitä tuleman pitää, ja ojentaa kätensä kutituksiin Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Myös Roolileikit ilman satua. Sääntöleikki 5-6v. Ulkona ja sisällä leikittävät leikit,joissa tietyt säännöt. Esimerkkileikkejä;kim-leikki,Roolileikit,Muistileikit ja Hippa 9 Leikkien jakautuminen klo % Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä on rooli) Sääntöleikki (esim. pallopeli, lautapeli, elektroninen peli, pysyvät säännöt, kilpailu) Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla (esim. hiekkalaatikolla, paperilla) Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu, keinuminen, hyppiminen, riehuminen, tanssi, kiipeily, harjoitus) 20% 15% 10% 5% 0% Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on ..toistenhuomioiminen #toistenkannustaminen #tarkkaavaisuus #sääntöleikki #sääntöjennoudattaminen #juokseminen #hellästikoskeminen #musiikkiliikunta #kehonrentoutus.. Vaiheita ovat harjoitteluleikki, symboli-leikki sekä sääntöleikki. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 163.) Leikki kehittyy niin, että ensin lapsella on sensomotorinen kausi toisen.. sääntöleikki ovat kaikki tärkeitä lapsen kokonaiskehityksen kannalta. • Opitaan yhdessä ja luodaan yhteisöllisiä toimintatapoja. • Luodaan erilaisia leikkipareja ja -ryhmiä ja tätä kautta vahvistetaan..

Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan Toiminnassa korostuva leikin muoto Ohjattu leikki Sääntöleikki. Vapaa kuvitteluleikki. Taulukossa 1 näkyy, miten lasten musiikillinen toiminta on myös eheyttävää, musiikin ja muiden taideaineiden.. PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Muskarissa lapsille aikaa - syntyy luovuuden taikaa Open stag

Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09. Leikkipedagogiikka Leikki, ilo ja oppiminen KT Riitta Korhonen riitta.korhonen@utu.fi riitta.korhonen@gmail.com. Lapselle ominainen tapa toimia (Vasu). Leikkiminen Liikkuminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen Slideshow 719046 by araw VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Leikki-ikäisten lasten vanhempien näkemyksiä lapse

5 Leikki ja fyysinen aktiivisuus Leikki Muu toiminta Matala (istuminen. kynän käyttö. syöminen ym.) % % Kohtuullinen (sisältää kävelyä. koko vartalon liikkeitä) % % Korkea (sisältää ainakin jonkin verran juoksua. ripeää liikuntaa. fyysistä ponnistelua ym.) % 2.80 % Allinpuiston päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Koko kylä kasvattaa Kaikilla päiväkodin aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhteistyö Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen 22 Vahvimman sitoutuneisuuden %- osuus leikeistä ,3 Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 0,25 0,2 0,15 0,1 0,..myös banaanihippa #kasvanliikunjakehityn #jumppa #ohjeenmukaantoimiminen #toistenhuomioiminen #toistenkannustaminen #tarkkaavaisuus #sääntöleikki..

Kielellistä tukea tarvitsevat lapset päivähoidossa / Barn med behov av språkligt stöd inom dagvården

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää, Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta Lapsen ääni ja peruspalvelut -päivä Jyrki Reunamo Merja Salmi 7.4.2011 Hyvinkää, Laurea Helsingin yliopisto 1. Ajatellaan että olet leikkimässä

2.2.2 Sääntöleikki. Helenius ja Lummelahti (2013) kirjoittavat, että monenlaisten roolien kautta lapsi on saanut kokemuksia esimerkiksi eri tunteista, odotuksista ja vastuusta Piaget´n (1977, 91, 116) teorian kolmas lapsen kehitykseen liittyvä leikin vaihe on sääntöleikki. Se kiinnostaa lapsia konkreettisten operaatioiden kauden aikana noin seitsemän vuoden tietämillä Haku. Sääntöleikki kansantanssin ope... Saatavuustiedot. Katso käyttöehdot. Sääntöleikki kansantanssin opetusmenetelmänä. DESC SOURCE

Metsä täynnä ihmisrobotteja - Sydän-Hämeen Leht

Pienten lasten hyvinvointikokemus katsauksia meneillään olevaan mittariston kehittämistyöhön Päivi Marjanen ja Annika Kultavirta Jonna Takala & Vesa Setälä Suvi Poutiainen & Hanna-Kaisa Salminen Hannele Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Suljetut skeemat eivät muutu prosessin kuluessa Tasapaino Avoimet skeemat voivat muuttua prosessin kuluessa Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään. 19 Tyttöjen & poikien osuudet eri leikeissä Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä on rooli) Sääntöleikki (esim. pallopeli. lautapeli. elektroninen peli. pysyvät säännöt. kilpailu) Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla (esim. hiekkalaatikolla. paperilla) Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu. keinuminen. hyppiminen. riehuminen. tanssi. kiipeily. harjoitus) Poika 9.70 % 5.10 % % % Tyttö % 3.70 % 9.90 % 9.30 % Yhteensä % 4.50 % % 9.70 % PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknoen osa

YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri No category; Lasten omien prosessien ohjaaminen Orientaatioprojektin aloitusinfo Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Espoo, Hämeenlinna, Turku & Helsinki 18-21.8.2014 blogs.helsinki.fi/reunamo 20.8.2014 1 Mitä videossa tapahtuu? Mikä asia kiinnittää huomiosi?

- Sääntöleikki (5-6v). Leikin onnistumiseksi aletaan luoda sääntöjä, joihin odotetaan muiden leikkijöiden sitoutuvan. Perinteisiä sääntöleikkejä ovat lautapelit ja pihaleikit (kirkonrotta, pikipata) Pyykösjärven päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkodissamme pienryhmätoimintaa on kaikissa päivän tilanteissa ja se on suunniteltu hyvin. Tarjoamme lapsille monipuolista tekemistä, Sääntöleikki (sisältää myös draamaleikit) Kyky ja kiinnostus sääntöleikkeihin herää 5-6 vuoden iässä, hyviä leikkejä tällöin on seuraa johtajaa ja muistipelit Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi Teemu Nikkola Onko luovuus irrallaan arjesta? Taito- ja taideaineet Leikki Itseilmaisu Eettisyys YK:n lasten oikeuksien sopimus: 12 artikla 1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan

..jonka innoittamana lapset omatoimisesti innostuivat pihalla leikkimään lapioilla kyseistä leikkiä. #Varhaiskasvatus #sääntöleikki #innostuminen #oppiminen #värit #omatoimisuus Orientaatioprojekti Jyrki Reunamo Valo 5.5.2015 blogs.helsinki.fi/reunamo 20.5.2015 1 Orientaatioprojekti 2014-2018 blogs.helsinki.fi/reunamo Valmistautuminen uuteen tutkimukseen 201? Pätevä ja kattava Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA Arto Laukkanen, LitM, JY, Liikuntakasvatuksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

1 4 vuotiaan lapsen kehityksen arviointi ja yhteistyömenetelmä LUOTTAMUKSELLINEN Tälle lomakkeelle on koottu lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Lomakkeen täyttävät omalta osaltaan huoltajat, Sääntöleikki jakautui vastauksissa pääsääntöisesti peleihin, joille on olemassa yleisesti määritellyt säännöt, ja sellaisiin leikin ominaisuuksiin, joille lapsi on itse keksinyt säännöt Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston, LEIKKI. Sääntöleikki. SORMILEIKIT • lorut • riimit. LIIKUNTALEIKIT JA KILPAILUT • hippa • viestit 6 Leikki ja sitoutuneisuus Leikki Muu toiminta Yksinkertainen. kaavamainen. toistuva. passiivinen toiminta. ei energiaa. ei älyllistä haastetta 5.40 % % Usein keskeytyvä toiminta ja toimintaan kiinnittyminen % % Enimmäkseen jatkuva toiminta. huomio hajoaa helposti. vähän energiaa % % Jatkuva toiminta jossa intensiivisiä hetkiä. tarkkaavaisuus ei helposti hajoa % % Kestävä intensiivinen toiminta. keskittyminen. luovuus. energia ja sitkeys % 5.00 %

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteiden Lapsella on synnynnäinen tarve saada liikkua. Heti syntymänsä jälkeen lapsi alkaa liikkua, tosin aivan aluksi liikkuminen on vain raajojen tiedostamatonta liikuttelua, eli varhaisrefleksiivisyyttä. Normaali lapsi oppii ilman erityistä harjoittelua kaikki tarvittavat motoriset taidot, koska liikkumaan oppiminen on lapselle luontainen tapahtuma. Leikkiessä lapsi harjaannuttaa huomaamattaan tärkeitä motorisia taitojaan. Leikeissään lapsi usein juoksee, ryömii, konttaa, hyppii ja käsittelee erilaisia tavaroita käsillään. Vaikka motoristen taitojen oppiminen on suurelta osin lapsen sisältä kumpuava tarve, on vanhemmalla tärkeä rooli lapsen kehityksessä. Vanhemman tulee antaa lapsen kokeilla motorisia taitojaan liikunnan avulla. Ulkona lapselle avautuu enemmän mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää motorisia taitojaan, koska tilaa liikkua on enemmän tarjolla kuin sisällä. Lasten liikuntapedagogiikan tutkija Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta kertoo (Tiede), että 3-4-vuotiaiden lasten motoriset taidot ovat erityisesti yhteydessä siihen, kuinka paljon he viettävät aikaa ulkona. Enemmän ulkona aikaa viettävä lapsi yleensä juoksee ja hyppää paremmin kuin lapsi joka viettää aikaa enemmän sisällä.[9]

Leikin merkitys: Tunnista leikin 5 lajia ja tue lasta oikein - Kaksplus

PPT - Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30

SKIDI-lehti - Posts Faceboo

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu #sääntöleikki. 8 posts. Tänään meillä oli talviaiheista jumppaa salissa. tarkkaavaisuus #sääntöleikki #sääntöjennoudattaminen #juokseminen #hellästikoskeminen #musiikkiliikunta #kehonrentoutus.. Pienemmille lapsille sääntöleikki soveltui, mutta isompia se lähinnä ärsytti entisestään. Tärkeintä oli kuitenkin, että minä ja mieheni olimme säännöistä samaa mieltää, ja pidimme niistä kynsin hampain.. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Satu Töykkälä - Hepokullan päivähoitoyksikk

4. Sääntöleikki (konkreettisten operaatioiden kausi) 2 Leikin määritelmät Or. proj. tutkimuksessa 2015 Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä on rooli) Sääntöleikki (esim. pallopeli. lautapeli. elektroninen peli. pysyvät säännöt. kilpailu) Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla (esim. hiekkalaatikolla. paperilla) Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu. keinuminen. hyppiminen. riehuminen. tanssi. kiipeily. harjoitus)14 Leikkien osuus sitoutuneisuuden eri asteista Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki Yksinkertainen, kaavamainen, toistuva, passiivinen toiminta, ei energiaa, ei älyllistä haastetta 1,4% 0,8% 2,3% 2,1% Usein keskeytyvä toiminta ja toimintaan kiinnittyminen 7,7% 2,7% 9,8% 8,4% Enimmäkseen jatkuva toiminta, huomio hajoaa helposti, vähän energiaa 9,9% 4,1% 13,7% 9,2% Jatkuva toiminta jossa intensiivisiä hetkiä, tarkkaavaisuus ei helposti hajoa 16,6% 8,3% 15,0% 14,6% Kestävä intensiivinen toiminta, keskittyminen, luovuus, energia ja sitkeys 25,4% 8,2% 16,9% 17,6% Osuus kaikesta toiminnasta 10,7% 4,6% 10,8% 9,6%

Ps 2 Kehityspsykologia - tämä on kesken Flashcards by Brainscap

Sääntöleikki (esim. pallopeli, lautapeli, pysyvät säännöt, kilpailu) 7. Tehtävä (esim. työ, paperityö, taidon harjoitus, lorun opettelu) 8. Ei-sallittu toiminta (esim. ohjeiden rikkominen, kiusaaminen, häirintä) 9. Lapsi toimii yleisen toiminnan kehyksen sisällä, mutta ei sovi luokkiin B1-B8 (esim. lapsi syö ruokailussa. Hiekkasäkkipedagogiikka Jyrki Reunamo & LiikU:n mentorit Turku 09.11.13 27.10.2013 1 Suorassa kasvatustoiminnassa lapset liikkuvat minimaalisen vähän Opetustilanteissakin voisi fyysisesti ponnistella!

(PDF) Leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin

Sääntöleikki on nimensä mukaan leikki, jossa on säännöt. Niitä voidaan leikkiä sisällä että ulkona. Alle 3v kohdalla tätä voidaan toteuttaa esim. muistipeliä pelaamalla DATASET ACTIVATE DataSet1. /BAR(SIMPLE)=COUNT BY AGeneralFrame. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Ruokailu Perushoito Vapaa ulkoleikki Toiminta ulkona aikuisen ohjauksessa Vapaa leikki sisällä Tuettu leikki

Villattomia villasukki

 1. (1N!5?OjkPiJISyYc=n2O?Uo̝IS ы|'#b'XhCb'U5 i=cA+i s[4ۜ >h&`et:CI6|l RH4D۴Zu۞w}_z -г96a Z7t(@6VnAӼk{~{YjX=6Ӡ2in_^p?2ʑO I LLE7ysO"Ζw ,i2&"|툈*+} 7 ej1;)cVyT5i'`H}#A*l3-H÷+ [Dn}R%pPE^. W:j$( Y%HqKKw˧#_3A'^13,cL΄TD'1Ni_5XM,ę4Z|sdJBjO՜2bÈOV4abph6%\tj%ͻ^Kf^:ҁ2؄X0Ul|瑊qLRA%x{yl2kc$%Ϋ%MJ>@ #t&41>d%$]U=䟣-.Ho">qKƔ_Oʬļ }]@Sj@Lm[%@d:}2] h̻nq* c# {IVqHT0S/C ah9 Ńܔxn2wegUB|Y"+U*t)SCǣϔ;[Fn}#HrlgQ~szp{G\gՊmy(^Gԫu&vD}I\%$V7RcP??G*O#Vɫ86݁,"|yO:3; ӘIڊo4 cqatlW ˊ`~Vv+.}э`[4N`n?H-%U548d[|Z_H0OW9JMKepOe/xvWWW hʝTP򪏶K^uxyy7ow}ct܋?q +T՘6LR1viݸ6yZT~vID@ukĉ]nޫFx5#ۺOn8uϦ=Jq}4孠'Pw /綕ɀ{;1?o~^:_P/:wZ ou|CZ'I}¹g!f%yVg3 Ax7=+ l FV̋2iW>C6+Wbzɲ8N1K6`F;tԆ#(vv }p'yFxb8 T]"B>̫J4-JȲD$:ɟ`Pv/b4\PwU*ۺb u]U,VE# & endstream endobj 36 0 obj stream 125 1 2 3 0 endstream endobj 37 0 obj stream Adobed # $&& $ %4/ $('++9+'()02520)7;;;;7;;;;;;;;;;;;;;; $2(!(2;4222;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $2(!(2;4222;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h`}" k!1AQ"aq2#BRbr$3CS 4Dcs%&'()*56789:EFGHIJTUVWXYZdefghijtuvwxyz!12"AQ# $%&'()*3456789:BCDEFGHIJRSTUVWXYZabcdefghijqrstuvwxyz ? IfY/tU-7YPa7H$UÍ ls@ًkO[% Mn9!XQYXj _\}v$/-]:sSJG߿$do|"4џTS2,r3T+ (W0ݹԄ3nJv{F;qtQdka)\l&aM^1I I9.\Q7y)L jkЬm^8f8`aTwwkcrNY Z- {E\ji'ꈹQrּcun]еhvKNT,r*ag\{ sS [|idrt$sRi|]akp0\7WǪ1R_ n3VX]qpG*q;ծp9:S8 /s?r%#ͼ\t2_$Sl7FpIi(i$7]vɏck+4Erh5M+8{ e8[\ >]#,/).aAቤjvOpN1,2$Si9) sԶŠ|JJXu] ]#l0}Ubmd/T94dU=+K#6QꨪHG/~E0@uu*)`/>T ,E ӠTG'tmpeV ^9jU .hPE $Xࠧsuj ƭkmG%.&Rq^4 i1k$ӃӰ5NȈd,&ߚ $s]#2b7T)pn}P䇁/wb.ׅZE qpfdD>_t6hK+i% ~z#ra'Js\:#*+XR9][7R-Da [uDE#>PHk 䣔y# 8ot] EV1πi/k2km.y+#}qI 6ۯl&AӴ4HU`P׹ؾTI$t/mU=$7p6W@` #Õםb0eti#o4$aaUouc@&ǚ^i~dM# ya0xA?zsapN#eXF8# %Y 1nvV \m'l[^S^V tj8\;o5!OsCf?1Ri h.y~7{{rhM;޽ݣ:&o槟YL>j;6ӊךi-,`V7dD![b;96쮊^. m pQ=ޜ6e |XUg6)iv/lqOS4ljuAXM;LF1vܐb;x_45]W?y4ʚEd¾j]+#ZNsZRƓ8Pk@J 8ͯpm|^#b9_us]RdۙB8Da$#Ztrt"h%F ⱹdn:#HN9U?{~ݖp惀OJlCiz3LR7SEF"I |02`?Wއ~Eͼv]w io2̍HMaXﲑiWy~kPNJq+\[AuGpeJm)t ['oD8Ϛ% bUKvÎlvuPX/1Wc{C^o||;\EGFhkl9B0aN7O X G+sJGGxϒnt[UF8̮k3-pۦW+eDQdkWSK3v 8S4\+t~eI4,Y;*0sZ[{OD䄠4h!U;]/dS\1M_(K sdI7!]͡d4k%DpFTcFqe\]L.ndq$-4ea=D OFZ&63OX L)Ep^/ ,ƇFO+$qȻ%SCpdru\yl[ڞHWr߆>/ %y9C VۙCM ŵ0M8NfM}(MZOb*.l-0-t|f8picgȕl!xuT8juiب#A, cxSq;mm7Z7pGCo04Tm{Q-9C.٥.\9Fm$Y-T-dvvJ4z+){WNn@2$uݕ}X>;غo/`H^4B$f?Ϛv*nrG_@4h\HB$?yOޯI& ew{}T&knouHvI.}ۛH"\g`e#>_h8p`3S7E ]bV$+T8kϢuv\r]䣶CdAzh/jxkjށq5ͿuׅA'?׳OA}ܽ7CgfEWû&RofTz[?#xlM\uy& ?Hc`=4~kB3Jb'0]`obcѴ3qa4xzQ KH,#3?UyHxq(y -:GDf[X!)׼n擺m".8DQ,N/V8uUBZ W8kh BTY- m8Mĩ9uy38L0vDKNzdLm >(2UL#DZҙRSdfK;quE{\4 39An}1N܉OԶUpi|m huEO M߁#HSd8 .qfU9 }y ^mtiE`U p/Ibr0\d k].Vr c,pzi _$䑫(ӹ 6Zq?l&8Sy,bjq1G W{ 41Cz2L#tk6zNg'$"u5yT)M̧75/knEW;\KkD7t8jEC],47*;6 'ػq΂O%,lE!EWnkҼ0\> r }NO;s]TktV_!_ )fl5\:JbHRYx]@vA[bǎKUL`C+ dOl'k%ݾNeDK PDǛ;Q^ ]&ܢ zx,x lZ+ݙGR3]nEZj;vN=+ qTT]|`I7#g"McCotyd"wS#6UqK+ΰ T`2W4pq@X>Y{}L Ciq](pQ:Hқ5Maeye-Sӛ[mkj'拁*;X2M{iQۙxϒOj%S,Ih7c'Vǰ,X@EI4=7T u+mm= {|*˅"DT0m$fdJ|9i.N5>+@So3PS%]FEP cb$^S4d9&s(@3p@>KQ50uтza/@:1`w JlKdm|Ӎ]#IsϚ. lU#q~hSap6 n [BSk渻7JT_8fK݂b6SSXQJMNeh@:[8p~_=qH&`ѧ_?g0?M`zϠry[^l\sr{==N\pBqG-\V!tt7u>'Dhj678L^6;0h"Zy*hPH .j22{nbIpAT8`Q.z!&Dvcv0\-U\ FEe]N-.i! ClQFBuIj]p8\.J 'fwXG4-pcMrF ~@#ϒor6 zp9mst4e+3nFp y\,l18ÈU # 3wKQ-( 1\p9 )u{g~Db֖=0/v S9C>vLCo 1rbM=tŽ'l-r}}md+ͷ}>;WW%nW;C܍`SHB߼v.W}DGK"Gk8~3)YF# 'kJ1n26JK-ȡyo[)MqpDN2J2|M?rP햙v|WVSϢCOYWd@i24W/..lE\0NU`iqSvpv=QhΦ惫ie7GBb_)dx3ek*`X%c#mN{諵:\+>Z.DGGjviCZ6;YuP!,JcfZN>:Ccsm2BK_5C t'O#k࿘Dq^ tfP8/ ~T>v3ԮK[ߋH9l-!;"H4ehHJ3㨓pFUut+Ddp+S} k»97=ʹwOQۧ0!}:.pmWtCC^yyCi.nZi{׸Hsf!quk#M1VHt8xWϢXY#&ٵqGR3#wMǨKf{Gi _jHd%59XϠHKnn] GmGSvk[Xms}7 YT3SER1s]};9S!K>7K*;) N٫ˏ@64|˧PiY#s7Rn?kaYgݞ3ehqSq7]}?@&S6% ==7a-eH͐ώS7@[䑹mUSe,n L9!F-\y'Bkݶ躂5o|MK)lS$n'/w9;uClYLV?O( [tt62q6Ig$Q5l)LWv=$JG\>Vłpco{eto/ͦ]P. L6ITqw Uې-n:Ti䦟AiϚdFnr5K9~DrZ1@+̂(Szv uꂦ5 k6 rV.CJ {oi/j㥍z6*Myi6:ne 9H/Kh=; VնFLё+})[pbiU1u M =$,#HvպM msCy¸Lo(ai'Ix{l lW4o%Wbcr?UӁ& )0x_UּtOb ـHH( yޮHɹ`VJ #cl)L= cm(@c}uc.xKz'J"Šo@" ,/`9 x@Kzk'!|7kh5|=y*QN܊6-7;.F\]ZvGw@Tկ` Yhv%MS%L^+n)rQfIʁ% Awwo?r,' 79"`~Z&`;Y%R!HFG~c6s6N&J9%V-zr^>hJV1#Qp`pc}d\|Ѱ X Jx.7ISxKqC=-L jn|#V:0:UӺ1nͥsN̬";%$^Oc3POih iw#I2H>&8_pni;tgR. 'tG(EH::&M U]_IwrwaCG+sJiw76e]Zh]ht2= r=McPج`##muQ²wUQWC߱;aodV6m, pMĦ3V&qVֵ=RZU\m'ypVT$-Wex0uB)景"Qi$_6IIZeEI,̼:[Sm$|Sz}s+xNG&NZ3Yv.Sj95#u=&Sӯ詩d *alh{IMZmI"ki lAc U@:p-[o;H9TgW3=rqqJA]CdehHɷU`a=ae'h?6r>+MS,DFYxYNOޠ&8>F˧;SqCH=)-]§hqO;MZM? 狸>+~)=Rv>+4:. WbW7(j"W0AWĪV#ohܪ(䒥 {MTZنF,ҘۡVj,8Cܕq:M?EPj.8%+'{6P\G_MIc͈&cgM=N*K\,s{jphNMrZū`t0EM1&K\w m`AMdOwׇtUX l $ .p+KH$Ga['OYƸya':55&M@Ur]LlG@9kZ>%El-K&WnQ-7泓WzK'NjU&@eDN [AD4cK& cS~h詬|HZ1Vv$xDC2 KwUlN^kEyϚM |W[`W *CHH.V > ?0kk'.Ѧ*xUFGT1[5Ǜ'#hid4|K8>()!4HΟ$ } Ñ 嫨oR53Nâ餒7sU.,K䋪csbeߑ sJ o|׳XR9b5==T)|B$nki`9#)#|)`݅\FX$#J:cSEe:G-`U`w…#F,- n$a?Ϳ3T(R_VYY%=ߍ ӹp 4FmnK>h9Gu7UQBr5n]p;tj%6*v9@FEZ:IؐPF &S\6\;v8I쮤iv]ArۋRn6#e3siߩhfn ;uGglv+}0vw$4:-}9pq_^.n7Mc 4c@;NwrD;#cPspy/\qӒ=Iic(0n/ʾ=8w k*f:+dGj.uo~iq`ocm֦n#Mu|֬';pF0\*%qx!FɵM# unJcnHG(v>IcwY؇pp^鰐ˆdbzP!i[c, mŖUIhV[px]Mkơ-.y-6pm_^"}]d*d#!OSSH{',3M1AYX;E[\B0;y8uuI#ScA"C8su '9;M{5Xک^K@]fpv{l8lia`6)Wgg'4xl.75͒W6?%vs ,@dERse{mk3028[pru9$ϚԒǐcFV,U 1YZdWYKˋZ/yz\ ' =ό|9{Gu9bqWTh-T4"k|jLb1uƆwbXe/6eؖ;8*2= _ HfW9̑sϣ, *{nJ#t䋏Aȓg]:i7,{qr\Ƃ8#bX?%)e ]$n7 _451쒃>67AoB~2HioݸϢad0tvy2`[Q΄hpڈ%hkꚎjӧV84mDw_QoF \"gGk 1x]\zGunYwgk0oe k\*瑶 "\xX fܓ-bxG-7+|Y>g?!p5ia8;Qӄ,8$_$N.IM`>ʞ2X/cAur6mb26Hp؂uCin/]mKa7KcS{Ѩ ̉ѺikF 8nќg>88m7S݀)9mq#r'=;jcaëfخ6*x|.R}3N>/Qhn叶(qʂ_`Ӛ7,v~ W͂U [HA)d8 3g[uym]pPݿ%C5H,ajjA˜BYFķ[pZYi8!#AvjS,~lpGj lK2c: Vt~*r$:Kpw'㽬t o!,4h:GW \m#sծ [I{Mh (d"!.')}?hJ{M@i)E}敒Q0wfɾR8%Lmku`sh?q uI؝a9 8- UJ@yIr!87o\sZZA޲OB:c0CTUXFKz"eB٩UTt鱺jAEnmW HOb-'6۪&XLr9sG!V~(I̕-taZC=m!=\W*\,OkMBrںjmDYf9P˒:!æ~chKP-6͗8Xl,Ey~@\([$u\Dь‫]C6]5 y)/ ESUTT?S[p1tёlLe 6\`m.x*&y [[#p㢪Pcv[]p,~T!^ll1N{{)%t\. Ti}WeȆhŒeSm#Q;scBM'7*X[a{l^YR!`‹.t²9K%^8Q+x'2iwQq_PU.cBFkJjc:^ rRɡ r8i=~;>yKUF6GI&'31θ$4rQ't73\LגK % JT ؛5"FLuŲ JofK> t}25 |lu>ϧgv$ϢK8\PᐕDy &Y;b]Yt G2rZwŷ+sU7COݫ e` N=u]ҩe;ZG FKˁ/;e;+{$8~JZ7\4Ń 湻O$7D jN dltLsZ]o c {Mw59kLhiis)!82CtL{pӸΔvocIs3挎hֺ1.&:WUU.o!fѦ04qϻʄfvꗀ &NAsd3c:憝vZ|ޛS1buVP8}.O{XR\K\=ݨ[guXZva^f*q5EZ5!Eܫb.h#tqf:&+N% u1:j9 !>3lg˳nwmΕyE#{7h\R}\kX2lcZ_4#>;j{rC,#aG+A-i$X"@hCiBv6`ׁg8d7tihu-ͫ y1cPo>+=٪) l.{5D NI0-kt@->ac[V;;$~54H ؆E2Q࣌8cODˁp3:04eS7DUO7/S7-kGB]f[/ 6o6 . pnAZ%WrJ eq0\u)-I ,N+>lrWxT\ 3OjJ|q7Pύ;;^.5_h#S?ʵEWß1 i- /xg&A,mNDsFWv!BNv ]\.x#EƪY7'b4A+X6±sP2:{`ye!L| 5;V Ů'~Bnq] Ce\4%ڀLsc L榴aEA#8z.Zi&kAFMH 2ÑkKMtlÚnnWX9d6Sbn|F䂺bsQ9 tA\@ n Y_L6M}Ë_! R]Vv ⪬DGyVLX-+5XAednm\:;m.TiQB~7SFo)m\{U3z;kiO+ܥVSmxL% =dgIr.H$a␚7FNE:~I}Ly 8!?;>ۈFwvi#FwTqZixͮ3g*AUӂn ѓ 0AQϾ9a5(oztm{I.>pL.-9L!8ePPn* vYLÛT3 shJ ;m%fwg{۬$}WȈ j0:!c٥:Ǣٝ۽`[ȪZP$dlAz7ݮ>e,BW5" :d܊*m~_rXX](}l}W0T~I:Eq8> 's8䨸F{6S⸵VKQD!} N]c ϪL;3KZFEц k%qy>+ J1{uf> 6潹,WDvoDcO[xT2]Z*j& vN}Pw3csV69芧~Qdېw5LUfZ ?!M/'׆FDc}38NLmj|Kut˼"9mstypp8O>Wͬjρ|=Mpq k\lz>( fߏ46@+̎ÄcT/w%LYf60-;[@q / e:+;KY hT?ipnI{['L!q`V#&< d8=CCg|^- Y4qp/as *8dY]ء9pnvqIg[%kA$tJNt]и@kEWJ4['vU4Bkt2F\׸\;檩wwO-m(z ol3n;c8n9.m{DtEs|Ub&Yhљ%׶2SKx$G` |f/! xJYvn )qn>x%W ^:*lƭY ;]*(ZXC]8\ђul,;$-8#uJ~f8>ۅdxZ eu\.KΕskl)nA/q{tM`~\sb9mB &BlqeHť6\aS4ᖾ3^|ca˘\bwrytѶSaTJmpvZ^tG2rMݿX[vt|GEژj}MӤ۪L!7 .vӚR=T pKKpd 8^k6DŽ{VKkyIܸ ۛ^7+kN;j>J., s3;sq*i;vDY_P{`XDݻl/\FC5tRx7Ub-eBᤁ*8W Z cd8`r@n|T5JS9py4믱y8z۔ =* Wrb.\mlSslayϗ%9rr0㒕1sѱyaі`$Ձ7\`pn^C]*bn6;Aisӳ'Kl7|ݏ%eEON%s"}. Й~"4\/hih 6yNv7-BLd,I9w.mô>kxXl@[#t='](.ŏ%:Rt;ݲ|ais &ts_p6!3 k olDZ!6A,f:(CD깇Pk M ؔ4`x>OSdohíc ʴ)l )&XiqKk =-K bA7`>!6'U8XkBE쾷Sh-83JIscxp'ts\M=,#rDb0߸ yB(El2W8?M!!s"xUh!ؐ⧩olIﲕ אLnE#y7zt6ZǐS?V-cO;&⒒ц_^0ͳo="n[1%kǴwнDn~JuMPD|QtBAs9ц-ǪJ:i[ܪGC&zWCFnƗ_6 tHCH5U덆])E12js,Q7=F ~M럒4Z Qւ̙©2WK,sΐlQӢö$lc\w/PR!cLCm'qMOx ȯZbLdq{Yk&ņ/)z{Lݝ[ RnV5R7N Sw =wQn0UTFu:_xw#tRQl}ۄt[\b;nW9 WA e۞joaply6˒T5]&rZ0yh-EGB‰t#ZČ埀S;NNv I$:\IzW?FoU svQ!xuԓC4@-[tZ􏧢ḻ|IIM8o0 )n׃o"ܰ]B ^T;d:dcZ⬍!Cc [V.S4_;%f]Yn%Ť@j6@.]{tT$ c# e^\`1]L_!/.9jƐ1>Z@{TD|KLnIRm)s N/F`n@o8KFޠvݧDGNM]UQ;$^^IQ!7]H9\ Aq˵TkfAʽI䪎2DR _sx?HN ol53Y)H09B94|SŎp}ew$eUY˜@Dn:2=O8kp2a"PxZcX܏FHQe?u'npmvDFG*C%lM T:wUs9aSwPȸ\i$_e:fBG$ w[\&T)ߪ.rNh6q/U Ò'3aqDH決GQjc# [u!4j#U^ls7PrԒlySSUt+cp6sU2ZKdp⃝Er(XEv'-]x lT.`9* NJ-t9*Stܞ}Tu}snpuםR@{*~ ڡgSHC.U9Iؗڇo@γL9E GREYQ!iNK͕~!#oR%xV2Zy$}u,o!_CR`J-}ԜBRSHRU[_+K}YJYii52.4إuTF-Ӧ4K|")smuSI [ \nؘfBwQDA9(e!%ےV8fVRD{\,cL!;cVW9(`M]VFN
 2. Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia
 3. ta Yhteensä
 4. TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN
 5. We always like to be transparent on pricing but we customise each campaign specifically for each client so pricing can differ in many ways , so we highly suggest you complete this form below and one of our campaign specialists will contact you to discuss all your requirements.
 6. en Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lasten omien prosessien ohjaaminen Pikkuväki- lehden numerossa 4/2015 julkaistu, tutkija Jyrki Reunamon artikkeli Lapsiryhmässä aikuisen merkitys piilee hänen taidoissaan luoda lapselle rikas ja turvallinen 24 Neutraalin emootion osuus leikeistä % Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sääntöleikki opettaa myös epäonnistumaan sekä hyväksymään, ettei aina voi saada haluamaansa roolia. On opittava ymmärtämään myös muiden toiveita ja mielihaluja. (Helenius - Lummelahti 2013: 159.) Sääntöleikkiä ei pilaa se, että joku huijaa, vaan se, kun joku irtisanoutuu säännöistä ja kieltäytyy leikkimästä, koska. Leikki on varsinkin lasten harjoittamaa, usein määrämuotoista ja määräsääntöjä noudattavaa, mielihyvänsävyistä toimintaa ilman tietoista hyötytarkoitusta.[1] Sillä on myös tärkeä merkitys lapsen kehitykselle.lähde? Leikkipuisto-ohjaajiksi koulutettaville jaettava koulutusmateriaal

Vauhti virkistää - vähintää

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari, Mikkeli 17.4.2013 Työryhmä Annaleena Aira Henna Haapala Harto Myös termi sääntöleikki tai liikunnallinen sääntöleikki esitellään (POPS 2014, 158). Liikunnan oppiaineen määrittelyissä on nähtävissä muita oppiaineita selkeämmin leikin valjastaminen tavoitteelliseen toimintaan. Voimisteluleikki, liikuntaleikki, palloleikki tai musiikkileikki ovat tehtäviä, ja niillä harjoitellaan tarkkaan.

Kasvun tukeminen ja ohjau

- pelit ja leikit (roolileikit, vapaa-, ohjattuleikki, sääntöleikki) - teatteriretket, pöytäteatteri, omat esitykset - keskustelut lasten kanssa - kirjastossa käynnit - oman nimen kirjoittaminen - kuvasta kertominen - tietokone lasten käytössä (lastenpelit) LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Liikkumine 15 Leikkien osuus eri emootioiden määrästä Roolileikki Sääntöleikki Esineleikki Fyysinen leikki Onnellisuus. ilo. tyytyväisyys % 6.20 % % % Hämmästys. valppaus. uteliaisuus. jännitys % 7.70 % % % Viha. frustraatio. pettymys % 5.90 % % % Inho. ylenkatse % 8.90 % 7.20 % 7.70 % Pelko. ahdistus % 1.20 % % % Suru. masennus 5.40 % 3.20 % 6.50 % % Neutraali. tyyni. rauhallinen 5.30 % 2.40 % 9.80 % 3.40 % Muu tunne 3.50 % 1.70 % 4.10 % 4.00 % Osuus kaikesta toiminnasta % 4.60 % % 9.60 % • sääntöleikki Onnistuakseen leikki voi myös vaatia aikuisen läsnäoloa. Kasvattajan tehtävä vaihtelee aktiivisesta leikkiin osallistumisesta leikin ulkopuoliseen havainnoimiseen. Aikuinen voi rikastuttaa leikkiä esim. mielikuvin ja välinein. Leikkiville lapsille on annettava vapautta. Tilaa annetaan myös lapsesta lähteville.

Kasvun tukeminen ja ohjaus - Silj

 1. ta
 2. .. yhteisleikki. ohjattu leikki - vapaa leikki. sääntöleikki. roolileikki. toisto- ja rakenteluleikki
 3. en ja kiusoittelu voidaan lukea leikkeihin.
 4. ta Mukautuva ja avoin. hyväksyy ja huomioi % % Osallistuva. vuorovaikutteinen. avoin. tekee yhteistyötä % % Do
 5. VDlmaV4ttlna luonto kasvuvoimana sijainti Sivu 1/6 PÄIVÄHOI DON KONTEKSTIANAL YYSI LOMAKE Lue kukin väite erillisenä ja arvioi toteutuuko se sinun mielestäsi 3 = hyvin, 2 = kohtalaisesti tai 1=huonosti.
 6. oiva. itsepintainen. ehkä itsekeskeinen tai määräilevä % 4.90 % % % Vetäytyy sosiaalisesta tilanteesta. eisosiaalinen. eivuorovaikutteinen 4.60 % 1.70 % % 5.40 % Ei voida määrittää 1.60 % 0.50 % 3.80 % 2.80 % Osuus kaikesta toi

0 - 1 v. toimintaleikk

 1. Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa Satu Lehto Helsingin Yliopisto 23.5.2012 Järvenpäätalo Aikaisempia tutkimuksia Ystävyyssuhteet (Efrat, 2009; Fitzerald, Fitzgerald and Aherne, 2012)
 2. aisuuksiin, joille lapsi on itse keksinyt säännöt. Kysyttäessä onko maailman parhaassa leikkitilassa aikuisia, eräs lapsi totesi aikuisten olevan tuomareita..
 3. Leikin kehitysvaiheet seuraavat ajattelun kehitysvaiheita. Leikki on egosentristä ja kehittymätöntä ajattelua. Piaget määrittelee leikin puhtaaksi assimilaatioksi: yksilö sulauttaa kokemuksensa todellisuudesta ja olemassa olevan ajattelunsa tuttuun objektiin tai tilanteeseen.
 4. en päiväkodissa Aikaisemmat tutkimukset Laine Kaarina ja Junttila Nina: Lasten syrjäyty
 5. Didaktisena menetel-mänä sääntöleikki soveltuu uusien asioiden opetteluun; esimerkiksi pukemaan opette-lemisen tueksi hoitaja voi itse kehitellä erilaisia didaktisia leikkejä

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma suunnitelma (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIPPIÄISET Mustolanperäntie 36 85800 Haapajärvi hippiaiset@selanne.net p.044-4456710 Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus Sääntöleikki, johon liittyy järjestelykyky, edustaa leikin korkeinta astetta. Siihen sisältyy pelit, 23 liikuntaa ja kilpailuleikkejä, jotka ovat luonteeltaan sosiaalisia ja siksi pysyvämpiä. Karl Groos päätyi Heleniuksen (1982,9) mukaan leikin psykologiseen kriteeriin, koska leikki oli toimintaa, joka tapahtui pelkästään toiminnan. Leikki voi olla esim. yhteinen sääntöleikki tai taitorata. Ulkoiluajan ollessa lopuillaan leikitään aina sisäänlähtö-leikki. Se toimii samalla periaatteella kuin Pääsylippu leluvarastoon -leikki

 • Teemu tainio salary.
 • Nuotti kela.
 • Ragweed pflanze.
 • Auslogics duplicate file.
 • Hr tärkeimmät tehtävät.
 • Svenska klubben joulupöytä.
 • Koiran synttärit.
 • Ruotsin maahanmuutto ongelmat.
 • Android ulkoinen kovalevy.
 • Stand up kausi 2.
 • Maton leikkaaminen.
 • Miten laihtua viikossa.
 • Br lelut forum helsinki.
 • Mungobaby aprillisäikähdys.
 • Avokado katkarapu smetana.
 • Hämeenkoski kunta.
 • Jalkanarun teko.
 • Spinnerit suomesta.
 • Garmin drive assist 51 lmt d.
 • Tori fi autot.
 • Lophophora williamsii seeds.
 • Ihoa vahvistava voide.
 • Netrauta nouto myymälästä.
 • Kärsämäentie 11.
 • Logitech hd 1080p webcam software.
 • Aktivitäten bonn abends.
 • Salviatee life.
 • Titan z.
 • Vaihdevuodet rytmihäiriöt hoito.
 • Isofix telakan kiinnitys turvavyöllä.
 • Lombok matkakertomus.
 • Visceral fat percentage ideal.
 • Fairtrade kriterier.
 • Seinäkello lyö väärin.
 • Yrttijalkakylpy ohje.
 • Lastensuojelu helsinki yhteystiedot.
 • Lumene invisible illumination käyttö.
 • Player unknown battleground steam.
 • Dmaic suomeksi.
 • Paaston vaikutus.
 • Volkswagen golf plus 2007.